Cyklar man i Ryssland?

5 juni, 2015
Flera deltagare och lärare står och sitter på scenen i aulan

Vad gör det ryska samhället för att förbättra folkhälsan? Och hur ser det ut jämfört med det svenska samhället? När årets resa till Kävestas vänskola Novgorod gick av stapeln för ett par veckor sedan var detta två frågor som våra deltagare och lärare hade med sig.

– När jag var med på min första Rysslandsresa för fyra år sedan såg jag inga cyklar, och det var lite därifrån frågan kom, berättar Karin som är lärare på allmän linje.

Årets utbyte, då deltagare från allmän linjes inriktning Geografi och kulturer, besökt Novgorod och S:t Petersburg, fick formen av ett hälsoprojekt. Pengar till resan sökte skolan från Atlas, en stiftelse som verkar för ökat utbyte mellan olika länder och kulturer.

Fördomar om Ryssland ändrades

– Innan vi åkte till Ryssland undersökte vi vilka fördomar vi själva hade om Ryssland och ryssar, berättar Tom som är lärare på inriktningen. Några fördomar var att vi trodde att ryssar dricker vodka hela tiden, är lite galna och kör vårdslöst i trafiken. Och att dom inte cyklar.

När resan var klar frågade deltagarna sig hur fördomarna stämde överens med verkligheten. Inte särskilt mycket, visade det sig. Det fanns många cyklar, de flesta var trevliga och vänliga och vodkan såg dom inte så mycket av.

– Vi tar med oss att vi är ganska lika ändå, och det tycker jag är väldigt fint, säger Karin.

Var är cyklarna?

I Ryssland verkar man arbeta för att öka cyklandet, men det är svårt i en 8-miljonerstad som S:t Petersburg.

– Vi hade svårt att hitta cykelvägar. I S:t Petersburg cyklade man bland bilarna och gångtrafikanterna, men i Novgorod var det bättre, berättar Patrik som studerar på allmän linje.

Förutom cyklar hittade deltagarna även massor av simbassänger. Bara i Novgorod verkade det finnas ett tjugotal simhallar, och många skolor hade egna anläggningar som barnen kunde använda.

30 000 steg

Resan var full av hälsofrämjande aktiviteter för resenärerna själva. Framförallt promenerades det en hel del – runt 30 000 steg varje dag.

– I S:t Petersburg gick vi nästan två och en halv mil per dag, berättar Det blev lite som en tävling – om jag tar trappan istället för hissen, då får jag ihop fler steg, berättar Anna som går allmän linje.

Deltagarna var också med på paintball, innebandy och en massa andra aktiviteter.


Allmän linje på Kävesta folkhögskola