Dokumentation av studieresultat

Här kan du läsa mer om vilken typ av intyg eller annan dokumentation av studieresultat du kan få på Kävesta folkhögskolas olika utbildningar.

Kursbevis på profilkurserna

Deltagare som har uppnått en godkänd studieinsats på någon av linjerna för Dans, Konst- och formgivning eller Musik, får efter avslutad kurs ett kursbevis.

Deltagare som inte får ett kursbevis får istället ett intyg om att de har studerat på Kävesta och hur lång utbildningen varit.

Kursbevis på Danslinjen

Kursbevis på Danslinjen visar vilka lärare man haft och vilka ämnen de har undervisat i, samt exempel på gästlärare som besökt utbildningen.

Kursbevis på Musiklinjen

Kursbevis på Musiklinjen visar vilka ämnen och antalet timmar de omfattat.

Enskilda ämnen kan markeras med stjärna i deltagarens kursbevis. Det innebär att frånvaron i det ämnet varit över 20 procent under läsåret, men att deltagaren har en godkänd studieinsats.

Kursbevis på Konst- och formgivningslinjen

Kursbevis på Konst- och formgivningslinjen visar under vilken period deltagaren har studerat och vilka ämnen som ingått i utbildningen.

Dokumentation av studieresultat på Allmän kurs

Deltagare som klarar sina studier på Allmän kurs får ett intyg som visar:

  1. vilka läsår deltagaren studerat på Kävesta
  2. om deltagaren uppfyllt omfattningskravet för grundläggande behörigheter
  3. deltagarens studieomdöme
  4. vilka grundläggande och/eller särskilda behörigheter deltagaren uppnått

Intyget är skapat av Folkbildningsrådet och ser likadant ut för alla som studerar på Allmän kurs i hela Sverige.

Här kan du läsa mer om behörigheter och studieomdöme:

Intyg vid avbrott eller icke godkänd studieinsats

Deltagare som inte uppnått en godkänd studieinsats eller avbryter kursen i förtid får ett intyg med information om att deltagaren varit inskriven på skolan, och eventuella behörigheter den uppnått (för deltagare på Allmän kurs).

Övriga intyg och diplom

Deltagare som behöver andra typer av intyg, till exempel på begäran från CSN, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller liknande, kontaktar sin linjeledare.

Deltagare som haft förtroendeuppdrag som till exempel representant i deltagarrådet eller skyddsombud, får vid terminens slut ett diplom.