Laboration i naturvetenskapen. En lärare i blå tröja visar instruktioner för två deltagare i vita labbrockar.

Behörigheter och studieomdöme

Folkhögskolor ger inte betyg till deltagare på Allmän kurs. Istället kan du få intyg om behörigheter och ett sammanfattande studieomdöme.

Behörigheterna är nycklarna som gör att du kan ansöka till högre utbildningar. Allmän kurs kan göra dig behörig till både högskola/universitet och yrkeshögskola.

Studieomdömet används när högskolor och universitet ska välja vem som blir antagen. Om du studerat på folkhögskola ansöker du till högskola och universitet i en egen urvalsgrupp: folkhögskolegruppen (BF).


Här kan du läsa mer om:


Behörigheter för högskolestudier

Kävesta folkhögskola kan ge samtliga grundläggande behörigheter för högskolestudier. Du kan också få vissa särskilda behörigheter.

För att bli behörig i ett ämne ska du ha uppnått kunskaper som motsvarar gymnasiebetyget E (godkänd nivå) eller högre.

Grundläggande behörigheter för högskolestudier

 • Svenska 1, 2 & 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 & 3
 • Engelska 5 & 6
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Särskilda behörigheter för högskolestudier

 • Historia 1a2
 • Matematik 2a, 2b & 2c
 • Naturkunskap 1a2 & 2
 • Samhällskunskap 1a2

Behörigheter för yrkeshögskolan

Kävesta folkhögskola kan ge samtliga grundläggande behörigheter för studier på yrkeshögskola.

För att bli behörig i ett ämne ska du ha uppnått kunskaper som motsvarar gymnasiebetyget E (godkänd nivå) eller högre.

 • Svenska 1 (eller Svenska som andraspråk 1)
 • Engelska 5
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Sammanfattande studieomdöme

Studieomdömet sätts en gång per termin. Då gör alla dina lärare en gemensam bedömning av din studieförmåga. Ditt studieomdöme beror inte bara på en enskild prestation, prov eller test.

Bedömning av studieförmåga

Lärarna bedömer din studieförmåga utifrån fyra faktorer:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
 • Social förmåga.

Studieomdömets skala

Studieomdömet är indelat i en sjugradig skala:

 • Utmärkt studieförmåga (4)
 • Mycket god till utmärkt studieförmåga (3,5)
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God till mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2)
 • Mindre god till god studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)

Läs mer: Folkhögskolans urvalsgrupp (Folkhögskola.nu)