Inställd kurs

Den som söker en kurs på Kävesta folkhögskola får besked om inställd kurs i samband med antagningen under maj-juni.

Påbörjad kurs ställs inte in.