Försäkringar

Deltagarna på Kävesta folkhögskola har så länge de är inskrivna på skolan en olycksfallsförsäkring från Trygg Hansa genom Region Örebro län.

Olycksfallsförsäkringen gäller även på deltagarnas fritid och lov. Om du har ett försäkringsärenden, kontakta skolsekreteraren.

Boende på internatet måste ha en aktuell hemförsäkring.

Om du vill använda till exempel egen dator eller egna instrument i undervisningen bör du kontakta ditt försäkringsbolag och fråga om de täcks in av din hemförsäkring. Ofta kan det krävas en tilläggsförsäkring för denna typ av saker.