Behörigheter på Allmän kurs

Här finns information om vilka behörigheter Kävesta folkhögskola kan ge till deltagare på Allmän kurs.

Intyg om behörigheter

Deltagare som slutför sina studier på Allmän kurs får ett intyg som visar:

 1. vilka läsår deltagaren studerat på Kävesta
 2. om deltagaren uppfyllt omfattningskravet för grundläggande behörigheter
 3. deltagarens studieomdöme
 4. vilka grundläggande och/eller särskilda behörigheter deltagaren uppnått

Intyget är skapat av Folkbildningsrådet och ser likadant ut för alla som studerar på Allmän kurs i hela Sverige.

Grundläggande och särskilda behörigheter

För att bli behörig ska deltagaren ha uppnått kunskaper som motsvarar gymnasiebetyget E (godkänd nivå) eller högre i respektive ämne. Kävesta folkhögskola kan ge följande behörigheter för studier på högskola och yrkeshögskola:

Behörigheter för högskolestudier

Grundläggande

 • Svenska 1, 2 & 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 & 3
 • Engelska 5 & 6
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Särskilda

 • Historia 1a2
 • Matematik 2a, 2b & 2c
 • Naturkunskap 1a2 & 2
 • Samhällskunskap 1a2

Behörigheter för yrkeshögskolan

Grundläggande

 • Svenska 1 (eller Svenska som andraspråk 1)
 • Engelska 5
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1