Deltagare tar vattenprov i Kävestas damm, för en laboration i naturvetenskap.

Miljöarbete

Att värna om miljön ser vi som en självklarhet. Vi arbetar hela tiden för att minska skolans miljöpåverkan.

Här kan du läsa om några av Kävesta folkhögskolas viktigaste åtgärder för en bättre miljö.

Fortbildning i miljöfrågor

Alla deltagare och personal på skolan får möjligheten att lyssna på föreläsare och delta i aktiviteter som lär oss mer om miljöfrågor. Hur gör vi till exempel miljösmarta och miljövänliga val i vardagen?

Minskad elförbrukning

Genom solceller, pelletspanna och bergvärme har elförbrukningen begränsats.

Färre transporter

Vi samordnar beställningar i så stor utsträckning som möjligt, för att minska utsläpp vid varutransporter till skolan.

Biologisk mångfald

Goda livsmiljöer är beroende av fungerande ekosystem med en rik variation av växter och djur. Det är därför grundläggande att vi skyddar den biologiska mångfalden. Läs mer på Region Örebro läns hemsida.

Miljöpolicy

Kävesta folkhögskola följer Region Örebro läns miljöpolicy och medverkar i landstingets miljöarbete. Läs mer om Region Örebro läns miljöarbete.