Deltagare tar vattenprov i Kävestas damm, för en laboration i naturvetenskap.

Miljöarbete

Att värna om miljön ser vi som en självklarhet. Vi arbetar hela tiden för att minska skolans miljöpåverkan.

Här kan du läsa om några av Kävesta folkhögskolas viktigaste åtgärder för en bättre miljö.

Miljömedvetna inköp av livsmedel

Under 2019 var 68 % av våra livsmedel ekologiskt producerade eller Krav-märkta. Det är en ökning från 37 % 2009.

All potatis vi äter är Krav-märkt.

All fågel och allt kött kommer från Sverige.

Fortbildning i miljöfrågor

Alla deltagare och personal på skolan får möjligheten att lyssna på föreläsare och delta i aktiviteter som lär oss mer om miljöfrågor. Hur gör vi till exempel miljösmarta och miljövänliga val i vardagen?

Minskad elförbrukning

Genom installation av en pelletspanna för uppvärmning av skolans lokaler har elförbrukningen begränsats.

Färre transporter

Vi samordnar beställningar i så stor utsträckning som möjligt, för att minska utsläpp vid varutransporter till skolan.

Miljöpolicy

Kävesta folkhögskola följer Region Örebro läns miljöpolicy och medverkar i landstingets miljöarbete. Läs mer om Region Örebro läns miljöarbete.

Miljöpris 2011

2011 fick Kävesta folkhögskola Örebro läns landstings (numera Region Örebro län) miljöpris. Prispengarna på 30 000 donerades till Världsnaturfonden – WWF. 20 000 gick till ett trädplanteringsprojekt och 10 000 till projektet Rädda Östersjön.