Deltagararbete – Anna-Lotta Lignell Rahm

En uppgift för deltagarna på Allmän kurs våren 2013 var att intervjua sig själva. Här berättar Anna-Lotta Lignell Rahm om varför människor väljer att gå på folkhögskola.


Varför väljer människor att gå på folkhögskola?

Fontänen i Kävesta folkhögskolas damm. I förgrunden grenar från ett pilträd. I bakgrunden ett rött trähus med vita knutar. Anna-Lotta är en av eleverna på Kävesta Folkhögskola. Vi sitter på en bänk utanför skolan och det är en varm sommardag. Skolan har nyss startat igen efter sommarlovet. Det är en vacker miljö med stora vetefält som omger skolan. Lite länge ner på området finns det en damm men näckrosor. I dammen simmar det guldfiskar. Vi sitter och ser ut över dammen och jag ställer min första fråga.

Varför har du valt att studera på folkhögskola?

Jag valde mellan komvux och folkhögskola och då var valet lätt för mig.

På komvux är det mycket självstudier. Här är det istället viktigt med närvaron och mycket av studierna gör vi på lektionerna.

Jag tycker om sättet vi studerar på här. Vi har mycket grupparbeten och diskussioner. Det passar mig bra att man kan få diskutera med andra om en fråga och då får man höra andras åsikter och på det sättet kan man vidga sina perspektiv. Här känner man att man själv kan vara med och påverka också.

Folkhögskolan har en lång historia i Sverige; den första startade 1868. De flesta folkhögskolor drivs av folkrörelser, organisationer och stödföreningar med bidrag av staten. Folkhögskolan finns främst i norden. Idag är det 33 procent av ungdomarna som hoppar av gymnasiet och en del av dem väljer att läsa upp betygen på folkhögskola.

Hur fungerar systemet med omdömen?

Istället för att vi får betyg i de olika ämnena så får vi ett samlat omdöme när vi går ut skolan. Omdömet är på en skala från 1 till 4. Under tiden på skolan så har vi samtal med lärarna för att vi ska veta vad vi behöver förbättra och vad vi gör bra.

Vad är bra med att studera på folkhögskola?

Vi har inga prov; det känns bra tycker jag. Då slipper man den stressen som det lätt kan bli. Jag tycker inte att det blir så att man jämför sig så mycket med varandra som det lätt kunde bli i gymnasiet, när man frågade varandra vad den andra fick för betyg på provet.

På folkhögskola behöver inte lärarna följa den vanliga studieplanen, utan kan själva utforma en studieplan. Det känns friare då och jag tycker att det är roligare arbetsuppgifter här än i gymnasiet.

Det är många människor jag har träffat som säger att deras tid på folkhögskolan var en mycket bra tid i deras liv. Känner du igen det?

Ja, det har jag också hört att det är många som tycker. Det kanske är för att en del av folkbildningen är att man ska växa och utvecklas som människa.

Min lärare försökte förklara för oss vad folkbildning är. Då använde hon ett citat som jag tycker är bra:

Folkbildning är den kunskap som finns kvar när du har glömt bort vad det var du har lärt dig.