Musikhuset fotograferat från luften, en röd byggnad med grått tak i bred t-form. Solceller på taket.

Nytt musikhus samlar Musiklinjen under ett tak


Kävesta folkhögskolas nya musikhus stod klart 2019. De nya lokalerna, som omfattar 1100 m², är helt tillägnade Musiklinjens undervisning. För första gången sedan Musiklinjen flyttade från centrala Örebro till Kävesta på 80-talet har nu hela verksamheten kunnat samlats under ett tak. Här kan du få en rundvandring i huset, läsa mer om hur det är byggt och se bilder från uppförandet.


Rundvandring i musikhuset 2019

Den första årskullen flyttade in i huset hösten 2019. Här kan du följa med på en rundvandring:


Moderna och ändamålsenliga lokaler

Projektet har planerats under flera år. Stor omsorg har lagts på att planera för ändamålsenliga lokaler och en konstruktion som minskar till exempel överhörning mellan övningsrum så mycket som möjligt.

Musikens hus har bl.a. en större ensemblesal med plats för 75 sittande åhörare, som ett mindre komplement till Kävestas aula.

Musikens hus - planritning invändigt

Planritning invändigt


Fakta om musikhuset

Area: 1100 m²

Salar:

  • sex undervisningssalar
  • nio övningsrum
  • sju kontor
  • två teorisalar
  • ett notbibliotek
  • en konferenslokal
  • en verkstad
  • ett trevligt utrymme för deltagarna att ta en paus i övningarna
  • en större ensemblesal med plats för 75 sittande åhörare
  • Självförsörjande på el genom solceller i fönsterglaset och på taket.

Bilder från byggnationen

Markberedning 2017-09-12

Förberedelser inför byggstart. Bl.a. tog man bort skolans amfiteater (känd som ”Gropen”).

Första spadtaget 2018-01-25

Hela skolan samlades för att fira med tårta, musik, mingel och tal av bl.a. rektor Lisa Rosander och dåvarande ordförande för folkhögskolestyrelsen, Bengt Storbacka.

Gjutning av platta 2018-03-19

Byggnation 2018-05-30

Visning 2018-06-28

Strax innan skolan stängde för sommaren fick delar av personalen en rundtur på bygget.

Byggnation 2018-08-17

Byggnation 2018-11-13

Rundtur 2019-04-17

Under påsklovet fick vi en rundtur för att se vad som återstod innan slutbesiktningen i maj.

Visning 2019-05-16

Delar av personalen fick en kort rundtur i huset efter att den första besiktningen hade gjorts i maj.

Eva Hild på besök 2019-05-27

Konstnären Eva Hild besökte Musikens hus för att montera ett konstverk utanför entrén.

Asfaltering 2019-06-19