Porträttbild av Linnea Lindholm. I bakgrunden segelbåtar.

Det bästa jag gjort sedan dagis!

Linnea Lindholm flyttade från Åland för att studera konst och formgivning på Kävesta folkhögskola 2003. När Linnea gick ut gymnasiet hade hon pluggat hårt inför den finska studentexamen, och var trött på korvstoppningen.

– Jag ville göra någonting lustfyllt. Intresset för konst och hantverk hade alltid funnits där och jag ville ge det en ärlig chans. Jag valde Kävesta för det breda innehållet med tekniker som silver, textil, keramik och måleri.

Linnea berättar att studiemiljön på Kävesta präglades av experimentlusta och känslan av att vara sedd och omhändertagen.

– Det var det bästa jag gjort sen dagis! Någon ordnade mat åt oss, jag bodde på internat med härligt folk omkring mig och jag fick göra roliga saker hela dagarna. Miljön var kravlös. Ingen dömdes och lärarna uppmuntrade oss främst att experimentera. Det var bra för kreativiteten.

Variationen bland klasskamraterna var en annan sak Linnea uppskattade.

– Vi var allt ifrån 18 till 50 år gamla, men kunde förenas över åldersgränserna kring ett gemensamt intresse. Vi är sex personer från klassen som fortfarande ses varje år.

Efter Kävesta gick Linnea bland annat en tid på designprogrammet vid Högskolan för Design och Konst (HDK), innan hon bytte till journalistutbildningen vid Götebogs universitet. Idag jobbar Linnea som inslagsproducent för Sveriges Television.

– Journalistiken samlar mina intressen för form, kommunikation och människor. Precis som med konsten handlar det om berättande. Om du berättar med ord, pensel eller rörlig bild spelar ingen roll.

Linneas konst- och formstudier var en stor fördel när hon sökte jobb inom TV, och har där kommit väl till pass i många sammanhang.

– Dom sökte någon som var duktig på bildtänk. Jag har fått användning av det bland annat när jag tagit fram grafik, gjort illustrationer och skrivit bildmanus till inspelningar, vilket också handlar om komposition.

Behovet av att arbeta med konstnärliga uttryckssätt menar Linnea är stort på alla nivåer i skolsystemet.

– Genom konsten tränar du din förmåga att förstå, tolka och ifrågasätta världen. En stor del av att uttrycka sig konstnärligt handlar också om att komma underfund med sig själv. Du måste använda dig själv som verktyg och kan inte gömma dig bakom en bok som talar om hur saker ska gå till.

Två myter om konst vänder sig Linnea emot. Den första är bilden av att konstnärer skulle vara fundamentalt annorlunda än andra människor.

– Jag blir sur när konstnärer ses som särskilt svåra eller labila. Eftersom du arbetar med dig själv blir du extra utlämnad. Det kräver stort mod och mycket tankeverksamhet. Alla vågar nog inte utsätta sig för det.

En annan myt Linnea vill slå hål på är den att konstnärlig talang enbart är någonting medfött.

– Under min grundskole- och gymnasietid kändes de mest som att vi fick sitta och kludda. Om någon var duktig ansågs det vara på grund av talang. Men jag menar att alla kan lära sig varför en bild funkar eller inte. Jag tycker sådana kunskaper är viktiga i dagens samhälle. Vi behöver förmågan att analysera och se igenom paketerade budskap, till exempel inom reklam och politik.


Läs mer om konst- och formgivningslinjen på Kävesta.