Stödmöjligheter Kävesta

Många möjligheter till stöd på Kävesta

Kävesta folkhögskola vill att alla deltagare ska få möjlighet att nå sina mål och utvecklas som människor.

Eftersom alla deltagare har olika behov erbjuder vi flera typer av stöd.

Skolan har även ett eget stödteam som hjälper lärare och deltagare.

Folkhögskolans studieform är flexibel

Folkhögskolans pedagogik innebär att varje lärare tar stort ansvar för att anpassa studierna för varje deltagare. Här försöker vi se varje individs behov och mål.

På Kävesta har vi även små klasser och en hög lärartäthet. Många som inte trivts eller fått det stöd de behövt under tidigare skolgång tycker att detta skapar goda möjligheter att klara av sina studier på folkhögskola.

Pauline tog igen gymnasiet på Allmän kurs och beskriver det så här i en intervju:

Här får man jobba i sin egen takt. Om det är något man inte förstår, eller en uppgift man behöver extra hjälp med, då får man allt stöd man behöver. Saker som känns jobbiga löser lärarna tillsammans med eleverna.

Stödteamet hjälper lärare och deltagare

Skolans stödteam finns på plats på skolan för att hjälpa både lärare och deltagare att få undervisningen att fungera så bra som möjligt.

I sina roller som kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt lärare kan de se helheten, ge förslag på lösningar och följa upp hur dessa fungerar.

Olika typer av stöd

Kävesta folkhögskola kan ge många olika typer av stöd för deltagarna. Man kan få extra hjälp i form av pedagogiskt stöd och anpassningar i undervisningen samt flera olika tekniska hjälpmedel.

Vilket stöd som kan bli aktuellt bestäms i dialog mellan deltagaren och personal.

Exempel på stöd i studierna

 • Anpassat schema
 • Extra lärarstöd på lektionstid
 • Handledning kring strukturer och metod
 • Anpassade redovisningsmetoder
 • Anpassad omfattning av arbeten
 • Förlängd studieplan
 • Extra mentorsamtal
 • Kuratorsamtal
 • Studiebesök med SYV/kurator
 • Balkongen vid aulasittningar

Exempel på tekniska hjälpmedel

 • Inläst kurslitteratur
 • Talsyntes
 • Smart pen
 • Lånedator
 • Program för stöd med stavningskontroll
 • Ordprediktionsprogram
 • Väckarklocka
 • Stresshjälpmedel (bollar m.m.)

Presentation av stödteamet

Har du frågor kring hur Kävesta folkhögskola arbetar med stöd? Kontakta gärna någon ur skolans stödteam:

Personalbild Eva Egard
Eva Egard
E-post
Tel: 019-602 49 58
Mobil: 076-118 54 00

Linjeledare Allmän kurs. Specialpedagog.

Redigera

Anniefrid Eriksson
E-post
Mobil: 070-640 88 11

Kurator. På skolan måndag - torsdag.

Redigera

Maria Hultberg - Personalbild
Maria Hultberg
E-post
Mobil: 072-141 72 35 

Lärare i Engelska och Svenska.

Redigera

Karin Rognehag
E-post
Mobil: 076-844 73 00

Studie- och yrkesvägledare. Undervisar i rörelse och hälsa.

Redigera