Stödmöjligheter Kävesta

Stöd och anpassningar i studierna

Kävesta folkhögskola strävar efter att alla deltagare ska få möjlighet att nå sina mål och utvecklas som människor. Vi kan erbjuda olika typer av stöd och anpassningar, inom ramen för folkhögskolans studieform och utbildningarnas upplägg.


Hitta på sidan

Hur kan jag få stöd och anpassningar i studierna?

Exempel på stöd och anpassningar

Folkhögskolans studieform och pedagogik

Stödteamet hjälper lärare och deltagare

Har du frågor om stöd och anpassningar?


Hur kan jag få stöd och anpassningar i studierna?

Som deltagare på Kävesta folkhögskola kan du få stöd och anpassningar för att klara dina studier. Varje deltagare ansvarar för att:

 • Berätta om sina behov
 • Prova det stöd som erbjuds
 • Ha en dialog med personalen om hur stödet fungerar

Du kan när som helst ta upp dina behov av stöd – till exempel genom att prata med din lärare eller mentor. Du uppmuntras särskilt att göra det vid:

 • Antagningsintervjun
 • Uppstartssamtal i samband med studiestart (Allmän kurs)
 • Ämnessamtal (Allmän kurs)
 • Mentorsamtal

Skolan beslutar om stöd och anpassningar

Skolan bestämmer vilken typ av stöd och vilka anpassningar vi kan erbjuda dig. Stödet och anpassningarna ska gå att genomföra inom ramen för skolformen och folkhögskolans pedagogiska idé, samt utbildningens innehåll och upplägg.

Läs mer

Folkhögskolans studieform och pedagogiska idé

Utbildningarnas innehåll


Exempel på stöd och anpassningar

Några exempel på pedagogiskt stöd och anpassningar som Kävesta folkhögskola kan erbjuda är:

 • Anpassade redovisningsmetoder
 • Extra mentorsamtal
 • Handledning kring strukturer och metod

Du kan även få tillgång till olika tekniska hjälpmedel, som till exempel:

 • Inläst kurslitteratur
 • Talsyntes
 • Smartpen

Folkhögskolans studieform och pedagogik

Folkhögskolans pedagogiska idé är att deltagarna ska medverka i sina egna studier. På Kävesta folkhögskola innebär det att närvaro, delaktighet, dialog och ambition är viktigt.

Syftet med att ge stöd och anpassningar i studierna ska vara att hjälpa deltagaren sträva mot att nå upp till en godkänd studieinsats. En godkänd studieinsats innebär att:

 • Ha god närvaro vid lektioner och andra skolaktiviteter.
 • Delta aktivt i alla moment och bidra till gruppens arbete.
 • Prata med sina lärare och annan personal om sina behov av hjälp och stöd.
 • Ta eget ansvar för att utveckla och utmana sig själv.

Folkhögskolans undervisning är tillgänglig för många

Folkhögskolans studieform kan göra att undervisningen upplevs mer tillgängliga för många som tidigare inte trivts i skolan. Vi har till exempel:

 • Många lärare per deltagare.
 • Mycket lärarledd undervisning.
 • Mindre fokus på prov och examinationer än många skolformer.

Undervisningen på folkhögskola är social och bygger på ett nära samarbete mellan deltagare och lärare. Samtal, diskussioner och gemensamt arbete är alla viktiga delar i undervisningen.

Pauline tog igen gymnasiet på Allmän kurs och beskriver folkhögskolestudier så här:

Här får man jobba i sin egen takt. Om det är något man inte förstår, eller en uppgift man behöver extra hjälp med, då får man allt stöd man behöver. Saker som känns jobbiga löser lärarna tillsammans med eleverna.


Stödteamet hjälper lärare och deltagare

På Kävesta folkhögskola finns ett stödteam som hjälper både lärare och deltagare att få undervisningen att fungera så bra som möjligt. I stödteamet ingår:

 • Kurator
 • Specialpedagog
 • Studie- och yrkesvägledare
 • En lärare

Har du frågor om stöd och anpassningar?

Om du vill ansöka till Kävesta folkhögskola och har frågor om stöd och anpassningar, kontakta linjeledaren för den utbildning du vill gå.

Kontaktuppgifter till linjeledare

Allmän kurs: Eva Egard

E-post: eva.egard@kavesta.fhsk.se
Telefon: 076-118 54 00

Danslinjen: Anna Gerdin

E-post: anna.gerdin@kavesta.fhsk.se
Telefon: 070-682 49 62

Konst- och formgivningslinjen: Karolina Oxelväg

E-post: karolina.oxelvag@kavesta.fhsk.se
Telefon: 076-720 72 75

Musiklinjen: Mats Johansson

E-post: mats.johansson@kavesta.fhsk.se
Telefon: 019-602 49 61