Vi ser över axeln på en körledare som står på scenen, men kören nedanför scenen.

Ämnesöversikt Musiklinjen

Här kan du se en presentation av Musiklinjens gemensamma och valbara ämnen, samt de ämnen som är specifika för jazz-, pop- och rockinriktningen och den klassiska inriktningen.


Gemensamma ämnen

 • Huvudinstrument
 • Musikhistoria
 • Musikteori
 • Kör
 • Taktering
 • Röstträning
 • Ackordinstrument
 • Övningsmetodik
 • Rytmik
 • Fysisk träning

Klassiska inriktningen

 • Kammarmusik
 • Musiklyssning
 • Spel/Sång med ackompanjatör
 • Instrumentorientering 1
 • Instrumentorientering 2 (valbar årskurs två)

Jazz-, pop- och rockinriktningen (JPR)

 • JPR-ensemble
 • JPR-teori
 • JPR-historia
 • Partyband
 • Sektionsrep

Valbara kurser

 • Bi-instrument
 • Klassisk vokalensemble
 • Ensembleledning 2 (enbart årskurs två)
 • Ackordinstrument 2 (enbart årskurs två)
 • Inför musikhögskolornas G-prov (enbart årskurs två)