Danshuset exteriör Öst

Danshuset – en efterlängtad satsning

Danslinjen kunde flytta in i nya lokaler i november 2023. Utöver ljusa, stora och ändamålsenliga lokaler för dansundervisning finns det en sal för rörelse som kan användas av hela skolan.

Utbyggnaden gör att danslinjen går från en danssal till tre, och har goda möjligheter att bjuda in publik till sina produktioner.

Danshus på 950 m² med tre danssalar

Skolans tidigare danshus från 2007 bestod av en danssal på 130 m², omklädningsrum och kontor. Nu har detta hus anslutits till en ny byggnad som består av:

  • en stor danssal på 360 m2, med ett 136-sitsigt gradängsystem
  • en sal på 109 m2, som kan användas av alla utbildningar på skolan
  • nya omklädningsrum anpassade för att alla ska känna sig trygga.
  • undervisningssal för teorilektioner, som även agerar foajé för deltagare och besökare
  • kontor
  • konferensrum
  • samtalsrum
  • pentry

Den gamla ljusa och fina danssalen behålls och de gamla kontoren används för klädvård och förråd för kostymer och material.

Efter utbyggnaden omfattar hela danshuset nu 950 m².

Bilder danshuset

Klimatsmart utbyggnad

Danshusets nya del har byggts enligt strikta miljökrav som kallas Guld. Det betyder bland annat att energiförsörjning, ventilation och material har anpassats för att vara så klimatsmarta och energieffektiva som möjligt. Dessutom är taket utrustat med solceller.

Lokalerna motsvarar utbildningens kvalitet

Region Örebro län, som äger Kävesta folkhögskola, har satsat på kulturutbildningar genom att bygga ett nytt musikhus 2019 och ett nytt danshus 2023. För danslinjen, som länge varit trångbodd, är det nya huset ett stort lyft.

– Danslinjen har ett starkt renommé och många av de som har studerat här genom åren har gått vidare till skolor runt om i världen. Nu får vi lokaler som motsvarar kvaliteten på undervisningen, sade Lisa Rosander, rektor, vid första spadtaget 2022.

Lisa och Irén skyfflar jord från en jordhög. De har på sig gula varselvästar och vita skyddshjälmar. Bredvid spelar fyra deltagare en fanfar på blåsinstrument.

Första spadtaget för utbyggnation av danshuset

En stor andel verksamma inom dansfältet idag har studerat på Kävestas danslinje.