Ett pappersdokument som ligger på ett träbord. Text: Studeranderättslig standard. På pappret vilar en hand. Vid sidan ligger en penna.

Studerandes rättigheter

Här kan du läsa om dina rättigheter och skyldigheter som deltagare på Kävesta folkhögskola. I vår studeranderättsliga standard hittar du viktiga regler och rutiner som styr skolans verksamhet.

Studeranderättslig standard, vad är det?

I den studeranderättsliga standarden finns regler du behöver känna till. Du ska kunna ta reda på vad som förväntas av dig och vad du ska kunna förvänta dig av skolan. I menyn hittar du svar på frågor som:

  • Vilka regler gäller för frånvaro?
  • Är jag försäkrad när jag studerar på Kävesta folkhögskola?
  • Vilken syn har skolan på droger och alkohol?

Du hittar en pdf med hela den studeranderättsliga standarden här:

Studeranderättslig standard 2021-10-22 (pdf)

Kontakt

Om du har frågor eller är missnöjd med något, kontakta Kävesta folkhögskolas rektor:

Lisa Rosander
Telefon: 019-602 49 52
E-post: lisa.rosander@kavesta.fhsk.se

Folkhögskolornas studierättsliga råd

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) bevakar deltagarnas rättigheter. Du kan ringa dem för att få råd om du är missnöjd eller har en konflikt med skolan du studerar på. Här kan du läsa mer:

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd