Informationsansvar

Kävesta folkhögskola har ett informationsansvar gentemot deltagarna. Olika typer av information ska gå att få tag på vid olika tillfällen.

Information före kursstart

Följande information skall finnas tillgänglig i skolans prospekt och på den här hemsidan.

 • Mål med kursen
 • Huvudmannen Region Örebro läns profil
 • Statens syfte med folkbildning
 • Förekomst av och innehåll i den studierättsliga standarden
 • Avgifter och kostnader under studietiden
 • Antagningsprinciper och antagningsprocess
 • Vilka intyg, behörigheter och studieomdömen deltagaren kan få på aktuell kurs
 • Skolans tillgänglighet för deltagare med funktionsnedsättning
 • Möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller bristande kunskaper i svenska
 • Former för deltagarinflytande
 • Drogpolicy och övriga villkor för vistelse på skolan

Information vid kursstart

Följande information skall finnas tillgänglig här på hemsidan eller i ett dokument som deltagarna får vid kursstart.

 • Linjeledare eller kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter
 • Kursplan och schema
 • Terminstider och ledigheter
 • Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen
 • Frånvaroregler
 • Rapporteringssystem till exempelvis CSN
 • Vad deltagare själva ska tillhandahålla; till exempel litteratur, instrument och material
 • Försäkringar
 • Tillgång till och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen
 • Etiska regler och ansvar vid användning av internet i folkhögskolans lokaler
 • Villkor för avstängning och avskiljande
 • Den rättsliga standardens innehåll och innebörd i övrigt