Informationsansvar

Kävesta folkhögskola ansvarar för att ge korrekt information till sina deltagare. Följande information ska ha funnits tillgänglig innan antagning och vid kursstart:

Information före kursstart

Följande information skall finnas tillgänglig i skolans prospekt och på den här hemsidan:

 • mål med kursen
 • skolans huvudman (Region Örebro län)
 • statens syfte med folkbildning
 • att vi har en studeranderättslig standard, och vad som står i den
 • avgifter och kostnader under studietiden
 • antagningsprinciper och antagningsprocess
 • vilka intyg, behörigheter och studieomdömen deltagaren kan få på sin kurs
 • skolans tillgänglighet för deltagare med funktionsnedsättning
 • möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller bristande kunskaper i svenska språket
 • former för deltagarinflytande
 • drogpolicy och övriga villkor för vistelse på skolan

Information vid kursstart

Följande information skall finnas tillgänglig här på hemsidan eller i ett dokument som deltagarna får vid kursstart.

 • linjeledare eller kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter
 • kursplan och schema
 • terminstider och ledigheter
 • riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen
 • frånvaroregler
 • rapporteringssystem till exempelvis CSN
 • vad deltagare själva ska tillhandahålla; till exempel litteratur, instrument och material
 • försäkringar
 • tillgång till och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen
 • etiska regler och ansvar vid användning av internet i folkhögskolans lokaler
 • villkor för avstängning och avskiljande
 • den studeranderättsliga standardens innehåll och innebörd i övrigt