Rapportering till CSN

När du studerar på folkhögskola är du berättigad till studiestöd från CSN.

Vilken typ av studiestöd du kan få beror på din ålder. Antingen får du Studiehjälp eller Studiemedel.

  • Studiehjälp kan du få fram till vårterminen det år du fyller 20
  • Studiemedel kan du få från och med höstterminen det år du fyller 20

Kävesta folkhögskola beslutar inte i ärenden som rör studiestöd, det gör enbart CSN.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter när du får studiestöd på CSN:s hemsida.

Skolan är däremot skyldig att rapporterar till CSN:

  • När en deltagare antagits till utbildningen, samt utbildningens omfattning (alla utbildningar på Kävesta är 100 %) samt läsårets start- och slutdatum
  • När en deltagare har registrerats på utbildningen när utbildningen börjat
  • Om en deltagare avbryter sina studier eller gör ett studieuppehåll
  • Deltagarens studieresultat vid terminens slut (se godkänd studieinsats)

Förtydligande angående studieuppehåll

Skolan rapporterar studieuppehåll när en deltagare är borta en längre period på grund av något annat än sjukdom. Reglerna för hur lång frånvaron kan vara innan den räknas som ett studieuppehåll ser olika ut beroende på vilken sorts studiestöd du får.

Deltagare med studiehjälp

14 dagar i följd (vardagar & helgdagar)

Deltagare med studiemedel

7 dagar i följd (vardagar & helgdagar)