Rapportering till CSN

Deltagare på folkhögskola har möjlighet att ansöka om studiestöd från CSN

Vilken typ av studiestöd (Studiehjälp eller Studiemedel) du kan få beror på din ålder:

  • Studiehjälp kan du få fram till vårterminen det år du fyller 20
  • Studiemedel kan du få från och med höstterminen det år du fyller 20

Kävesta folkhögskola beslutar inte i ärenden som rör studiestöd, det gör enbart CSN.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter när du får studiestöd på CSN:s hemsida.

Skolan rapporterar till CSN

Skolan är skyldig att rapportera till CSN:

  • När en deltagare antagits till utbildningen, samt utbildningens omfattning (alla utbildningar på Kävesta är 100 %) samt läsårets start- och slutdatum
  • När en deltagare påbörjat sina studier
  • Om en deltagare avbryter sina studier eller gör ett studieuppehåll
  • Om deltagarens studieinsats är godkänd eller ej, vid terminens slut (se godkänd studieinsats)

Förtydligande angående studieuppehåll

Skolan rapporterar studieuppehåll när en deltagare är borta en längre period på grund av något annat än sjukdom. Reglerna för hur lång frånvaron kan vara innan den räknas som ett studieuppehåll ser olika ut beroende på vilken sorts studiestöd du får.

Deltagare med studiehjälp

14 dagar i följd (vardagar och helgdagar)

Deltagare med studiemedel

7 dagar i följd (vardagar och helgdagar)