En flöjtist som kompas på piano.

Antagningen till Musiklinjen

Här kan du läsa allt du behöver veta om antagningen till Musiklinjen på Kävesta folkhögskola – sista ansökningsdatum, vilka moment som ingår i antagningsprovet, antagningskriterier m.m.

Musiklinjen har två tvååriga inriktningar: jazz-, pop- och rockinriktningen samt klassisk inriktning, som båda ges på heltid. Sökande antas på ett år i taget, och måste ansöka om att fortsätta år två.


Antagningsprocess Musiklinjens första år

Alla sökande kallas till antagningsprov. Antagningsprovet kan genomföras på skolan eller digitalt.

Antagningsprovet innehåller olika moment beroende på vilken inriktning du ansöker till:

Antagningsprov jazz-, pop- och rockinriktningen

Sökande till jazz-, pop- och rockinriktningen ska:

  • Spela två valfria låtar ur Musiklinjens låtbank, med olika stil (beat/jazz-swing). Presentation av tema och improvisation bör ingå i båda låtarna.
  • Genomföra en antagningsintervju.

Antagningsprov klassiska inriktningen

Sökande till klassiska inriktningen ska:

  • Spela eller sjunga två stycken från olika epoker efter eget val. För pianister och gitarrister tillkommer även en obligatorisk instuderingsuppgift.
  • Genomföra en antagningsintervju.

Antagningskriterier

Sökande till båda inriktningarna bedöms utifrån följande kriterier:

  • Nivå på huvudinstrument/sång.
  • Musikaliskt uttryck.
  • Intresse av att delta i vår verksamhet med många konserter och samarbete i olika ensemblekonstellationer.
  • Utvecklingsmöjligheter.

Antagningsprocess Musiklinjens andra år

Du som vill gå Musiklinjens andra år måste ansöka även till det. Skolan påminner om detta under vårterminen och ansökningen görs direkt till linjeledare.

Inget antagningsprov görs till andra året.

För att kunna antas till det andra läsåret så ska din studieinsats vara godkänd. Dessutom får du inte ha några obetalda räkningar till skolan.


Frågor om antagningen?

Om du har några frågor om antagningsprovet, kontakta linjeledare Mats Johansson: mats.johansson@kavesta.fhsk.se.


Öppet för sen ansökan

Ordinarie ansökningstid har gått ut, men vi tar fortfarande emot ansökningar. Vi kontaktar dig så fort som möjligt angående antagningsprov och intervju.