Antagningen till Musiklinjen

Här kan du läsa allt du behöver veta om antagningen till Musiklinjen på Kävesta folkhögskola.

Musiklinjen har två inriktningar: jazz-, pop- och rockinriktningen samt klassisk inriktning. Antagningsprovet innehåller olika moment beroende på vilken inriktning du ansöker till. För vissa instrumentgrupper kan provet också se annorlunda ut.

Antagningsprovet kan genomföras på skolan eller digitalt. Med digitalt prov menas att du skickar in en video när du spelar/sjunger, samt genomför en intervju på distans. Du anger i din ansökan hur du vill genomföra provet.


Hitta på sidan

Antagningsprov jazz-, pop- och rockinriktningen

Antagningsprov klassiska inriktningen

Antagningskriterier för musiklinjen

Frågor om antagningen?


Antagningsprov jazz-, pop- och rockinriktningen

Antagningsprovet innehåller olika moment beroende på ditt huvudinstrument.

Observera att sökande på sång och gitarr genomför antagningsprovet i två omgångar, på grund av högt söktryck.

Piano, bas, trummor och blås

Du som ansöker på piano, bas, trummor eller blås ska:

 • Framföra två valfria låtar ur Musiklinjens låtbank.
  • Välj två olika stilar.
  • Presentation av tema/melodi och improvisation bör ingå.
 • Genomföra antagningsintervju.

Du som vill göra provet digitalt får information om hur det går till när vi bekräftar din ansökan.

Du som vill göra provet på skolan blir kallad till en dag vecka 15.

Sång och gitarr – Omgång 1

Du som ansöker på sång eller gitarr ska i omgång 1:

 • Filma när du framför en valfri låt och skicka filmen till oss senast 19 mars.
 • Du får mer information om hur det går till när vi bekräftar din ansökan.
 • Om du går vidare till omgång 2 får du en kallelse.

Sång – Omgång 2

Sångare som går vidare till omgång 2 ska:

Sångare som går vidare till omgång 2 ska:

 • Framföra två valfria låtar ur Musiklinjens låtbank Sång.
  • Välj två olika stilar.
  • Sjung till bakgrund eller annat komp, du får gärna transponera låtarna.
  • Presentation av melodin (improvisation på jazzlåtarna) bör ingå.
 • Genomföra antagningsintervju.

Du som vill göra provet digitalt får information om hur det går till i kallelsen till omgång 2.

Du som önskar göra provet på skolan blir kallad till en dag vecka 15.

Gitarr – Omgång 2

Gitarrister som går vidare till omgång 2 ska:

 • Framföra två valfria låtar ur Musiklinjens låtbank
  • Välj två olika stilar.
  • Presentation av tema/melodi och improvisation bör ingå.
 • Genomföra antagningsintervju.

Du som vill göra provet digitalt får information om hur det går till i kallelsen till omgång 2.

Du som önskar göra provet på skolan blir kallad till en dag vecka 15.


Antagningsprov klassiska inriktningen

Du som ansöker till klassiska inriktningen ska:

 • Spela eller sjunga två stycken från olika epoker efter eget val.
  • Pianister och gitarrister ska även göra en obligatorisk instuderingsuppgift.
 • Genomföra en antagningsintervju.

Du som vill göra provet digitalt får information om hur det går till efter att du lämnat in din ansökan.

Du som önskar göra provet på skolan blir kallad till en dag vecka 15.


Antagningskriterier för musiklinjen

Sökande till båda inriktningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • Nivå på huvudinstrument/sång.
 • Musikaliskt uttryck.
 • Intresse av att delta i vår verksamhet med många konserter och samarbete i olika ensemblekonstellationer.
 • Utvecklingsmöjligheter.

Frågor om antagningen?

Om du har några frågor om antagningsprovet, kontakta linjeledare Mats Johansson: mats.johansson@kavesta.fhsk.se.


Ansök till reservplats

Ordinarie ansökningstid gick ut 15 mars. Du kan fortfarande ansöka, men endast till en reservplats. Huvudinstrument sång på jazz-, pop- och rockinriktningen går ej att ansöka. Nya sökande kan endast göra antagningsprovet digitalt.