Två deltagare genomför en laboration vid dammen.

Allmän kurs – läs in gymnasiet i en vacker och lugn miljö

Allmän kurs är en behörighetsgivande utbildning för vuxna. Det är folkhögskolans motsvarighet till Komvux. På Allmän kurs kan du läsa in gymnasiet eller ett enstaka ämne från grundskolan. Du kan bli behörig till yrkeshögskola, högskola och universitet.


Kort om läsåret 2024 – 2025

Läsårstider: 22 augusti 2024 – 4 juni 2025 (38 veckor)

Ansök senast: Vi har inga lediga platser just nu. Du kan dock fortfarande ansöka till en reservplats.


En annan typ av skola

Folkhögskolan är en social studieform där du får möta, samtala och utbyta erfarenheter med många olika människor, och skiljer sig därmed från andra studieformer. Vi tycker till exempel inte att prov är ett bra sätt att bedöma din studieinsats. Istället är det viktigt att du har god närvaro, att du deltar aktivt i diskussioner, redovisningar, övningar och grupparbeten.

Bra möjlighet till stöd

Allmän kurs passar oavsett om du är van eller ovan att studera. Många som inte gillat skolan förut trivs på folkhögskola. Du kan få gott om hjälp och stöd för att klara dina studier.

Valbart ämne

När terminen börjar kommer du kunna välja ett ämne att inrikta dig på. Det kan till exempel vara estetiska ämnen som musik, bild och skrivande eller hälsa/träning.

Allmän kurs på 80 sekunder

Här berättar linjeledare Eva Egard om Allmän kurs på 80 sekunder:Vanliga frågor och svar om Allmän kurs


Vem kan studera på Allmän kurs?

Du kan studera på Kävesta folkhögskola från och med det år du fyller 18. Allmän kurs passar dig som:

 • saknar fullständigt gymnasium,
 • eller saknar ett av ämnena svenska/SvA, engelska eller matematik från grundskolan.

Läs mer: Antagningskriterier för Allmän kurs.


Hur är undervisningen på Allmän kurs?

Allmän kurs är ett alternativ till Komvux, för vuxna som vill läsa in gymnasiet. Studierna liknar på några sätt gymnasiet:

 • Du går i en klass som har många lektioner gemensamt.
 • Du har schemalagda studier hela dagen.
 • Du har lärarledda lektioner.

Alternativ till prov

Samtidigt skiljer sig studier på folkhögskola från många andra utbildningsformer. Vi tycker till exempel inte att prov är ett bra sätt att bedöma din studieinsats. Istället arbetar vi med:

 • Diskussioner
 • Redovisningar
 • Praktiska övningar
 • Grupparbeten

Därför är det viktigt att du har god närvaro och deltar aktivt på lektionerna.

”En stor personlig utveckling för mig”

Bishaaro håller en presentation på Kävestadagen.

Bishaaro Ahmed håller en presentation på Kävestadagen.

På Kävesta folkhögskola ska du kunna växa och utvecklas som person. Vi vill att varje deltagare ska få möjlighet att lära sig mer än fakta i olika ämnen. Bishaaro berättar:

 På Kävesta lärde jag mig att ta för mig. Tidigare var jag inte bekväm med att prata inför folk. Varken att diskutera i grupp eller hålla redovisningar. Men det gör man hela tiden på Kävesta. Det blev en stor personlig utveckling för mig.


Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Alla som studerar Allmän kurs på Kävesta folkhögskola läser sju ämnen:

Svenska Naturkunskap
Engelska Religionskunskap
Matematik Historia
Samhällskunskap  

Allmän kurs kan se olika ut på olika folkhögskolor. På Kävesta fungerar det så här:

 • Du läser alla ämnen samtidigt.
 • Du kan inte välja att endast studera ett eller ett par ämnen.
 • Om du har betyg i ett ämne får du möjlighet att repetera och fördjupa dig mer.

Läs mer: Behörigheter och studieomdöme


Vilket stöd och hjälp kan jag få?

Allmän kurs kan passa oavsett om du är van eller ovan att studera. Hos oss kan du få bra stöd och hjälp att klara dina studier. Det viktiga är att du talar om vad du behöver.

Några exempel på vad vi gör för att studierna ska fungera så bra som möjligt:

 • Vi gör en egen studieplan för varje deltagare.
 • Vi har många lärare på skolan (en hög lärartäthet).
 • Vi har ett stödteam som hjälper både personal och deltagare.

Läs mer: Stödteamet och stödmöjligheter

”Här får jag studera i min takt”

Porträttbild av Elin, som sitter framför en sten vid dammen på Kävesta folkhögskola. Elin har skinnjacka och långt hår.

Elin Persson berättar om Allmän kurs

Många som förut inte gillat skolan trivs på folkhögskola. Elin berättar:

Här har jag fått utgå ifrån mina egna mål och kunnat studera i min takt. Om något strular går det alltid att hitta ett sätt att anpassa uppgifterna tills man är på fötter igen, bara man pratar med sina lärare.


Hur länge behöver jag studera?

För att bli klar med Allmän kurs behöver du studera mellan 1 och 4 år. Det beror bland annat på:

 • Hur mycket du har med dig från grundskolan och gymnasiet.
 • Om du har tidigare arbetslivserfarenheter.
 • Din studiemotivation och din studieinsats.

Om du ansöker till Allmän kurs pratar vi mer om detta vid intervjun.


Vad kostar det och kan jag få CSN?

Undervisningen på Kävesta är precis som på alla andra folkhögskolor kostnadsfri. Men alla deltagare på Allmän kurs betalar en månadskostnad för mat, läromedel och aktiviteter.

Du kan finansiera dina studier med studiestöd från CSN eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Läs mer:


Vad händer efter Allmän kurs?

Efter Allmän kurs kan du söka vidare till yrkeshögskola, högskola och universitet.

Det kan också vara lättare att få ett jobb om du kan visa att du är klar med gymnasiet.

Behörigheter och studieomdöme

När du är färdig med dina studier på Allmän kurs kan du få intyg om behörigheter och studieomdöme.

Du behöver grundläggande (och ibland särskilda) behörigheter för att kunna ansöka till högre utbildningar.

Studieomdömet beskriver din studieförmåga. Det används när högskolor och universitet väljer bland sökande.

Läs mer: Behörigheter och studieomdöme

”Nu ska jag plugga min drömutbildning”

Andreas står bredvid skolans rektor Lisa. Det är vinter och snö. I bakgrunden syns en röd träbyggnad med vita knutar, skolans museum.

Andreas Svensson berättar om Allmän kurs

Allmän kurs kan vara ett viktigt steg på en längre utbildningsresa. Andreas, som fortsatte till juridikstudier på Stockholms universitet berättar:

På Kävesta fick jag för första gången i livet känna att jag, både i mina egna och andras ögon, var bra på något. Här kunde jag lägga grunden som gjort att jag nu ska plugga min drömutbildning.


Hur ansöker jag?

Du ansöker digitalt genom Schoolsoft. För att vi ska bedöma din ansökan behöver den vara komplett. Det betyder att du ska:

 • Fylla i alla fält i ansökningsformuläret.
 • Bifoga eller skicka in betyg, intyg eller utdrag på tidigare studier och eventuell arbetslivserfarenhet.

Du behöver även göra en intervju. Därefter beslutar skolan om du blir antagen eller inte.

Läs mer: Antagningskrav och urvalskriterier på Allmän kurs

Ansök nu

Vi har inga lediga platser till höstterminen 2024 just nu. Du kan dock fortfarande ansöka till en reservplats.


Övriga frågor


Kontakta oss

Eva Egard, linjeledare

E-post: eva.egard@kavesta.fhsk.se
Mobil: 076-118 54 00

Följ Allmän kurs