En person håller i en penna och skriver. En dator syns i bakgrunden.

Allmän kurs – distans: läs in gymnasiet hemifrån

Allmän kurs – distans är en behörighetsgivande utbildning för vuxna. Du kan läsa in det sista från gymnasiet och bli behörig till universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Kävesta folkhögskolas distansundervisning passar dig som vill studera hemifrån men ändå ha tät kontakt med lärare och övriga kursdeltagare.

Undervisningen sker helt på distans, utan fysiska träffar, men du har schemalagda onlinelektioner varje vardag 08.30– 16.00.

Här kan du läsa om hur undervisningen på Allmän kurs – distans går till, hur du ansöker, folkhögskolans behörigheter och studieomdöme, kostnader med mera.


Allmän kurs på distans med start i augusti 2024 är inställd

Skolan har beslutat att inte starta kursen eftersom den inte har tillräckligt många sökande som matchar utbildningens upplägg.

Alla som har ansökt eller antagits till kursen har fått ett meddelande med mer information till den e-postadress de ansökt med.


Hitta på sidan


Vad är målet med utbildningen?

Syftet med att studera vid folkhögskola är att utveckla dina ämneskunskaper, men också att lära dig mer om dig själv och samhället.

Folkhögskolan är en social studieform och en stor del av undervisningen handlar om att möta andra deltagare och lärare i samtal om aktuella frågor. Era olika perspektiv och erfarenheter kan ge ökad förståelse för din omvärld.

Bli färdig med gymnasiet

Målet med Allmän kurs – distans är att du ska kunna avsluta dina gymnasiestudier och bli behörig att ansöka till andra utbildningar på universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Om du kan visa att du är klar med gymnasiet kan det dessutom vara lättare att få jobb.

Behörigheter och studieomdöme

Allmän kurs – distans ges på gymnasienivå. När du är färdig med dina studier kan du få intyg om behörigheter och studieomdöme:

 • Grundläggande (och ibland särskilda) behörigheter behöver du för att kunna ansöka till högre utbildningar.
 • Studieomdömet beskriver din studieförmåga. Det används när högskolor och universitet väljer bland sökande.

Läs mer: Behörigheter och studieomdöme


Hur går undervisningen till?

Allmän kurs – distans ges på heltid med schemalagd onlineundervisning varje dag, måndag till fredag 8.30 – 16.00. Utbildningen innehåller inga fysiska träffar.

Du har lektioner online i din klass och mindre grupper. Vi förväntar oss att du deltar aktivt i diskussioner, redovisningar, övningar och grupparbeten.

Det förekommer även eget arbete med uppgifter och du förväntas ha regelbunden kontakt med dina lärare.

Som en del i undervisningen kan det även bli aktuellt att du på orten där du bor besöker ett museum, en teater, eller gör någon utomhusaktivitet.

Vad behöver jag för att kunna studera på distans?

Undervisningen sker i Microsoft Teams. Där har du dina lektioner, grupparbeten samt får och lämnar uppgifter. Där finns även ordbehandlingsprogram och andra digitala verktyg du behöver i undervisningen.

För att du ska kunna studera på Allmän kurs – distans behöver du:

 • En egen dator.
 • Stabil internetuppkoppling.
 • Webbkamera, mikrofon, smartphone och hörlurar.
 • Ha grundläggande datorvana för att kunna lära dig hantera Microsoft Teams.
 • Ha en studieplats där du sitter ostörd.
 • Tillgång till svenska digitala tjänster som till exempel SVT-play och UR-play.
 • Vi rekommenderar även att du har lånekort på bibliotek.

Vilka ämnen ingår?

Alla som studerar Allmän kurs – distans på Kävesta folkhögskola läser sju ämnen:

Svenska Naturkunskap
Engelska Religionskunskap
Matematik Historia
Samhällskunskap  

Det betyder att:

 • Du läser alla ämnen samtidigt.
 • Du kan inte välja att endast studera ett eller ett par ämnen.
 • Om du redan har betyg i ett ämne får du möjlighet att repetera och fördjupa dig.

Läs mer: Behörigheter och studieomdöme


Vilken typ av stöd och hjälp kan jag få?

Du kan få bra stöd och hjälp eftersom varje dag innehåller lärarledd undervisning. Det finns även goda möjligheter att anpassa undervisningen efter gruppens önskemål. Varje deltagare har också en mentor som kan ge stöd och hjälp i studierna.

Skolan har kurator samt studie- och yrkesvägledare som du självklart kan kontakta även när du studerar på distans.

Berätta vad du behöver

För att du ska få rätt stöd och hjälp är det viktigt att du talar om vad du behöver, gärna redan vid antagningsintervjun.

Läs mer om stödmöjligheter på Kävesta


Vad kostar det och kan jag få CSN?

Undervisningen är kostnadsfri, men du behöver själv beställa och betala för:

 • Kurslitteratur – du får veta vilka böcker du behöver när kursen har börjat.
 • Studiematerial – till exempel block, penna eller andra saker du behöver i undervisningen.
 • Musei- och teaterbesök (där du bor) som kan ingå i undervisningen.

Vi beräknar att den totala kostnaden blir max 2 000 kronor per läsår. Men den kan variera, till exempel beroende på om du köper begagnade eller nya böcker.

CSN

Du kan finansiera dina studier med studiestöd från CSN eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Läs mer: Vanliga frågor om CSN på folkhögskola


Antagningsinformation

Utbildningen har 20 platser. Här kan du läsa om antagningsvillkor och hur du ansöker.

Antagningsvillkor

För att kunna bli antagen till Allmän kurs – distans behöver du:

 • Fylla 18 år samma år som du ansöker.
 • Ha godkänd grundskola (Sv/SvA, Ma, Eng).
 • Ha 1600 godkända poäng från gymnasiet eller motsvarande tid från Folkhögskola (det vill säga två godkända år).
 • Ha godkänt i kursen SvA1 och Sv1.

Läs mer: Antagningskriterier för Allmän kurs

Hur ansöker jag?

Du ansöker digitalt genom Schoolsoft. För att vi ska bedöma din ansökan behöver den vara komplett. Det betyder att du ska:

 • Fylla i alla fält i ansökningsformuläret.
 • Bifoga eller skicka in betyg, intyg eller utdrag på tidigare studier.

Du behöver även göra en intervju. Den sker genom ett digitalt möte, där du deltar med ljud och bild.

Efter intervjun beslutar skolan om du blir antagen eller inte.

Läs mer: Antagningskriterier för Allmän kurs


Kontakta oss

Eva Egard, linjeledare

E-post: eva.egard@kavesta.fhsk.se
Mobil: 076-118 54 00

Följ Allmän kurs