På friluftsdag. Tre deltagare försöker rulla en tennisboll mellan hålen i en vit presenning.

Kostnader på Allmän kurs

Här kan du läsa om vad det kostar att studera på allmän kurs, och hur du kan finansiera dina studier med studiestöd från CSN eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.


Månadskostnad

Undervisningen på Kävesta är precis som på alla andra folkhögskolor kostnadsfri. Men alla kursdeltagare betalar en fast månadskostnad för mat, läromedel och aktiviteter.

Läsåret 2024 – 2025

  • Läromedel och aktiviteter: 300 kr
  • Mat: 1 232 kr
  • Totalt: 1 532 kr per månad

Vad ingår i kostnaden?

Varje deltagare får en detaljerad specifikation på vad kostnaden använts till vid terminens slut. Generellt ingår detta:

Mat

Deltagare på Allmän kurs betalar för fika och lunch varje skoldag.

Läromedel och aktiviteter

Kostnaden för läromedel och aktiviteter ska täcka till exempel böcker, studiebesök och friluftsdagar som ingår i utbildningen.


Hur finansierar jag studierna?

De två vanligaste sätten att få pengar till sina studier på folkhögskola är studiestöd från CSN eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

CSN: bidrag och lån

Du som studerar på folkhögskola kan få studiestöd från CSN. Hos CSN kan du ansöka om studiehjälp, studiebidrag och studielån.

Läs mer: Vanliga frågor om CSN.

Försäkringskassan: aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Om du studerar på Allmän kurs och har en funktionsnedsättning kan du få aktivitetsersättning via Försäkringskassan.

För att kunna få aktivitetsersättning ska du:

  • vara mellan 19 och 29 år
  • ha en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver längre tid på dig för att bli klar med grundskolan eller gymnasiet
  • vara försäkrad i Sverige, och ha varit försäkrad när du blev sjuk

Läs mer och ansök hos Försäkringskassan: Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.