Sammanfattande studieomdöme

Folkhögskolor ger inte betyg i enskilda ämnen. Deltagare på Allmän kurs kan istället få ett sammanfattande studieomdöme. Studieomdömet beskriver deltagarens studieförmåga.

Gemensam bedömning

Lärarna gör gemensamt denna slutbedömning. Uppföljning av deltagarens studieförmåga ska ske:

 • inom lärarlaget
 • i regelbundna samtal mellan deltagare och lärare

Egen urvalsgrupp till studier på universitet och högskola

Studieomdömet har främst betydelse vid ansökan till högskola och universitet. Deltagare från folkhögskola, med intyg om grundläggande behörighet samt studieomdöme är en egen urvalsgrupp.

Vad vägs in i begreppet studieförmåga?

Deltagarens studieförmåga bedöms utifrån fyra faktorer:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga

Mer information om bedömningen finns hos Folkhögskola.nu.

Studieomdömets skala

Deltagarens studieförmåga bedöms på en skala med sju steg:

 • Utmärkt studieförmåga (4)
 • Mycket god till utmärkt studieförmåga (3,5)
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God till mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2)
 • Mindre god till god studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)

Omprövning av studieomdöme

Deltagare som anser att studieomdömet är felaktigt kan kontakta skolans biträdande rektor och begära omprövning. Omprövning betyder att omdömet tas upp till diskussion igen bland lärarna på Allmän kurs – och kan ändras. Deltagarens begäran om omprövning ska:

 • skickas skriftligt till biträdande rektor senast fem dagar efter att mentor har meddelat studieomdömet muntligt, och
 • argumentera varför deltagaren anser att den ska ha ett annat studieomdöme utifrån Anvisningar för folkhögskolornas studieomdömen.

Deltagaren kan därefter begära ytterligare omprövning enligt Kävesta folkhögskolas rutin för överklaganden. Först hos skolans rektor och därefter hos skolans styrelse. Studieomdömet kan dock inte överklagas till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.