Kostnader på Konst- och formgivningslinjen

Här hittar du information om vad det kostar att studera på Konst- och formgivningslinjen, och hur du kan finansiera studierna med bidrag eller lån från CSN.

Undervisningen på Kävesta är precis som på alla andra folkhögskolor kostnadsfri. Däremot betalar alla kursdeltagare en fast månadskostnad för mat, material och aktiviteter samt eventuellt hyra.


Läsåret 2024 – 2025

Inget boende

  • Material och studieresor: 700 kr
  • Mat: 1 232 kr
  • Totalt: 1 932 kr per månad

Internat enkelrum

  • Material och studieresor: 700 kr
  • Hyra & mat: 5 768 kr
  • Totalt: 6 468 kr per månad

Internat dubbelrum

  • Material och studieresor: 700 kr
  • Hyra  mat:  4 198 kr
  • Totalt: 4 898 kr per månad

Vad ingår i kostnaderna?

Mat för deltagare som inte bor på internatet

Deltagare som inte bor på skolans internat betalar för fika och lunch alla skoldagar.

Hyra och mat för deltagare som bor på internatet

I hyran ingår säng inklusive kudde, täcke och lakan, skrivbord, bokhylla, fåtölj, stol, ett litet bord, gardiner samt handdukar.

Deltagare som bor på skolans internat betalar förutom hyra även för frukost, fika, lunch och middag måndag till torsdag, samt frukost, fika och lunch på fredagar.

Läs mer: Internatet och vad som ingår i hyran.

Kostnad för material, läromedel, studieresor m.m.

Kostnaden för material, läromedel och studieresor ska täcka till exempel böcker, material, resor till utställningar och friluftsdagar som ingår i utbildningen.

Den som till exempel vill använda mer material än det som ingår i månadsavgiften har möjlighet att göra det, men behöver då betala extra.

Varje deltagare får en detaljerad specifikation på vad denna kostnad använts till vid terminens slut. Om hela beloppet inte har använts så får deltagaren tillbaka de pengar som blir över. Summan räknas då bort från fakturan som skickas i december (höstterminen) eller maj (vårterminen).

Läromedel och aktiviteter

Kostnaden för läromedel och aktiviteter ska täcka till exempel böcker, studiebesök och friluftsdagar som ingår i utbildningen.


Bidrag och lån från CSN

Du som studerar på folkhögskola kan få studiestöd från CSN. Hos CSN kan du ansöka om studiehjälp, studiebidrag, studielån och inackorderingstillägg (om du ska bo på skolan).

Läs mer: