Antagningen till Konst- och formgivningslinjen


Här kan du läsa mer om hur antagningen till Konst- och formgivningslinjen på Kävesta går till – antagningsintervju, sista ansökningsdatum, antagningskriterier, m.m.

Konst- och formgivningslinjen erbjuder två olika utbildningar: en grundutbildning och ett fristående fördjupningsår. Båda omfattar ett läsår och bedrivs på heltid.

Grundutbildningen har cirka 22 studieplatser per läsår. Det fristående fördjupningsåret har cirka 12 studieplatser per läsår.

Här kan du läsa om antagningen till:


Antagningen stängd

Sista ansökningsdatum till läsåret 2021 – 2022 var 22 mars. Antagningen är nu stängd. Nästa års antagning öppnar i november.


Grundutbildningen

Antagningskrav

Alla sökande kallas till en antagningsintervju. För att kunna bli antagen till utbildningen måste man genomföra intervjun.

Bedömningsunderlag för antagning

Utifrån intervjun bedömer skolan om du kan bli antagen eller inte. Skolan utgår ifrån följande bedömningsunderlag:

 • Intresse för konst och formgivning.
 • Intresse för olika konstnärliga material.
 • Motivation att delta i gruppens gemensamma arbete, till exempel vid utställningar.
 • Intresse av den egna och andras konstnärliga processer.
 • Vilja och möjlighet att arbeta i grundutbildningens olika materialområden.
 • Hur väl den sökandes mål med studierna överensstämmer med vad utbildningen erbjuder.
 • Möjlighet för den ansökande att studera på heltid.
 • Möjlighet för den ansökande att tillgodogöra sig undervisningen.
 • Motivation att delta i skolans gemensamma aktiviteter.

Fristående fördjupningsåret

Till Konst- och formgivningslinjens fristående fördjupningsår tar vi emot både interna (som har gått grundutbildningen) och externa sökande.

Antagningskraven skiljer sig delvis åt, men bedömningsunderlaget för antagning är detsamma för alla som ansöker.

Antagningskrav för interna sökande

Interna sökande, som har gått grundutbildningen, ska

 • Ha en godkänd studieinsats.
 • Inte ha några obetalda räkningar till skolan.
 • Lämna in en skriftlig motivation som beskriver vad de vill arbeta med under året samt sina mål med studierna.
 • Göra en antagningsintervju.

Interna sökande behöver inte lämna arbetsprover.

Antagningskrav för externa sökande

Externa sökande till det fristående fördjupningsåret ska:

 • Ha erfarenhet och/eller gått en annan utbildning som skolan bedömer motsvarar grundutbildningen.
 • Lämna in en skriftlig motivation, som beskriver vad de vill arbeta med under året samt sina mål med studierna
 • Genomföra en antagningsintervju.
 • Skicka in arbetsprover i de materialområden som de planerar att fördjupa sig i.

Arbetsprover

Som arbetsprover vill vi att du bifoga bilder på fem verk. Minst två av verken ska vara i det material du vill fördjupa dig i. Godkända filformat är jpg, png och pdf. Du bifogar arbetsproverna i den digitala ansökningsblanketten.

Bedömningsunderlag för antagning

Utifrån intervjun och tidigare arbeten (antingen via arbetsprover eller under grundutbildningen) bedömer skolan om den ansökande kan bli antagen eller inte.

Skolan utgår ifrån följande bedömningsunderlag:

 • Intresse för konst och formgivning.
 • Intresse för konstnärliga material.
 • Eget konstnärligt driv.
 • Vilja att lära sig mer om sin egen och andras konstnärliga process.
 • Hur väl den sökandes mål med studierna överensstämmer med vad utbildningen erbjuder.
 • Möjligheter för den ansökande att studera på heltid.
 • Möjlighet för den ansökande att tillgodogöra sig undervisningen.
 • Vilja att delta i skolans gemensamma aktiviteter.

Ansök senast 27 mars

Sista ansökningsdatum till läsåret 2022 – 2023 är 27 mars.