Stöd för personer med svenska som andraspråk

För personer med svenska som andraspråk finns följande möjligheter till språkstöd:

  • Svenska som andraspråk
  • Individuellt stöd efter överenskommelse
  • Bravkod – individuell träning i lästeknik

Handlingsplan för språkschablon

Mer om Kävesta folkhögskolas arbete med Svenska som andraspråk finns att läsa i:

Språkschablon – 2019-06-24 (pdf)