Principer för arkivering och öppenhet

Som regionägd folkhögskola lyder Kävesta folkhögskola under offentlighetsprincipen och omfattas av sekretesslagstiftningen.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänna handlingar arkiveras för all överskådlig framtid. Dokument som skolan upprättar och som blir allmänna handlingar är t.ex:

  • ansökningar
  • kursbevis
  • intyg

Allmänna handlingar kan vem som helst begära ut via skolsekreteraren.

Sekretesslagstiftningen

Sekretesslagstiftningen innebär att till exempel dina samtal med studie- och yrkesvägledare eller kurator skyddas, och i regel inte blir allmänna handlingar.