Uppdragsutbildningar

Kävesta driver i vissa fall uppdragsutbildningar tillsammans med andra myndigheter och aktörer.

Just nu driver Kävesta inga uppdragsutbildningar.

Tidigare uppdragsutbildningar

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Kävesta driver inte längre Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF). SMF är till för personer som är arbetslösa och saknar fullständiga betyg från gymnasiet, samt är inskrivna hos Arbetsförmedlingen.  SMF har tidigare genomförts på uppdrag av och i samarbete med Arbetsförmedlingen. Om du har funderingar kring SMF och skulle önska att aktiviteten återupptogs, kontakta din Arbetsförmedling.

Förrehabilitering

Kävesta driver inte längre Förrehabilitering. Projektet var till för dem som varit långtidsarbetslösa eller långtidssjuksrivna. Förrehabilitering drevs i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, försörjningsstöd och psykiatrin.