Överklaga beslut

Om du som deltagare har synpunkter på hur utbildningen sköts, vill överklaga ett beslut eller framföra klagomål på hur ett ärende hanterats av skolan så kan du vända dig till flera olika kontaktpersoner:

Ordning för överklagan

Allmän kurs Profilkurserna Dans, Konst & formgivning samt Musik Internat, mat, städ, vaktmästeri
1. Linjeledare 1. Linjeledare 1. Husmor
2. Biträdande rektor 2. Rektor 2. Rektor
3. Rektor 3. Områdeschef för utbildning och arbetsmarknad 3. Områdeschef för utbildning och arbetsmarknad
4. Områdeschef för utbildning och arbetsmarknad 4. Regional tillväxtnämnd 4. Regional tillväxtnämnd
5. Regional tillväxtnämnd 5. Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR) 5. Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR)
6. Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR)

Linjeledare

Allmän kurs

Eva Egard: 076-118 54 00, eva.egard@kavesta.fhsk.se.

Danslinjen

Anna Gerdin: 019-602 49 62, 070-682 49 62, anna.gerdin@kavesta.fhsk.se.

Konst- och formgivningslinjen

Anna S. Pettersson: 072-141 29 60, anna.pettersson@kavesta.fhsk.se.

Musiklinjen

Mats Johansson: 019-602 49 61, mats.johansson@kavesta.fhsk.se. Mats är även ställföreträdande rektor när varken rektor eller biträdande rektor är på plats på skolan.

Biträdande rektor

Anna Johnsson: 070-201 12 55, anna.johnsson@kavesta.fhsk.se.

Husmor

Melissa Persson-Fernsten: 019-6024966 , 070-6074581, melissa.fernsten@kavesta.fhsk.se.

Rektor

Lisa Rosander: 019-602 49 52, lisa.rosander@kavesta.fhsk.se.

Områdeschef för Utbildning och Arbetsmarknad Region Örebro län

Ewa Lindberg: 019-602 63 08, eva.lindberg3@regionorebrolan.se.

Regional tillväxtnämnd

Ordförande Irén Lejegren: 070-663 19 75, iren.lejegren@regionorebrolan.se.

Skriftlig anmälan till Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR)

Har du klagomål på skolans agerande även efter att ha kontaktat ovanstående personer? Då kan du göra en skriftlig anmälan till Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR). Gör det senast ett år efter att du avslutat kursen. FSR är fristående från Kävesta folkhögskola, och består av personer som inte är anställda på skolan.

Kontakta FSR på 08-412 48 10 eller gör en anmälan direkt på hemsidan.

FSR kan framför allt hjälpa dig som är missnöjd med disciplinära åtgärder, avstängning, avskiljning, avtalstvister, närvarorapportering, studieintyg och falsk marknadsföring. FSR kan inte häva ett beslut, men de kan ge skarpa rekommendationer till skolan.

Undantag – studieomdömen kan inte överklagas

Beslut om studieomdöme på Allmän kurs kan inte överklagas till någon person eller organisation utanför skolan. Mer om studieomdöme på Allmän kurs.