Deltagarinflytande

På Kävesta erbjuds både formella och informella, skolövergripande och klassvisa forum och möten för deltagarinflytande och information. Deltagare och personal har tillgång till både fysiska möten och olika digitala forum.

Deltagarråd

Kävesta folkhögskola har ett deltagarråd med representanter från alla klasser som studerar på plats på Kävesta. Deltagarrådet träffas ca en till två gånger per månad. En personalrepresentant stöttar deltagarrådet och deltar på mötena enligt överenskommelse med deltagarrådet.

Deltagarna leder mötet och skriver protokoll, som sedan finns tillgängliga för alla deltagare och personal. Deltagarrådets roll är att vara en länk mellan skolan och klasserna.

Mellan varje möte i deltagarrådet träffar rådets ordförande skolans rektor för att stämma av efter mötet och inför kommande möte.

Allmän kurs råd

Mellan deltagarrådets möten samlas representanter från Allmän kurs i ett eget råd, för att diskutera frågor som endast berör deltagarna på Allmän kurs.

Allmän kurs på distans

Allmän kurs på distans har ett eget forum för deltagarinflytande och har löpande kontakt med deltagarrådet, skolans personalrepresentant och rektor.

Klassamling

Varje vecka finns ett tillfälle för klassen att få information av klassläraren om vad som händer på skolan den närmaste tiden.

Vid varje klassamling ska även klassens representant från deltagarrådet få tid att lyfta frågor och informera om deltagarrådets möten.

Internat- och husmöten

Husmor håller möten ett par gånger per termin där både husmor och deltagarna kan lyfta frågor som rör boendet. Vid internatmöten samlas alla som bor på skolans internat, och vid husmöten samlas de som bor i just det huset.