Kontakt och hitta hit

Här finns kontaktuppgifter till skolan, information om  hur du anmäler frånvaro samt vägbeskrivningar och information om tillgänglighet på Kävesta folkhögskola.

Hitta på sidan:

Kontaktuppgifter

Sjukanmälan och frånvaroanmälan för deltagare

Hitta hit och tillgänglighet


Kontaktuppgifter

Expedition

Telefon: 019-602 49 50
E-post: info@kavesta.fhsk.se
Fax: 019 – 23 08 02

Postadress

Kävesta folkhögskola
697 94 Sköllersta

Kontakta personal

Här finns kontaktuppgifter till personal på Kävesta folkhögskola.


Sjukanmälan och frånvaroanmälan för deltagare

Du kan anmäla sjukdom eller annan frånvaro via:

Tänk på att:

  • Anmäla dig senast 8.00.
  • Anmäla dig varje dag du är hemma.
    • Om du vet att du kommer vara frånvarande flera dagar i följd kan du också kontakta skolsekreterare Anci Gunnarsson.
    • Om du vet att du kommer vara borta från skolan i mer än en dag, för annat än sjukdom, kontakta din linjeledare.
  • Kontakta Försäkringskassan när du själv är sjuk.
  • Kontakta CSN om du vårdar sjukt barn (VAB).

Hitta hit och tillgänglighet

Kävesta folkhögskola ligger strax två mil söder om Örebro. Här finns detaljerade vägbeskrivningar och information om tillgänglighet.