En lärare delar ut ett paket till en deltagare i slöja.

Antagningen till Allmän kurs


Du ansöker till Allmän kurs på Kävesta folkhögskola genom att skicka in ett digitalt formulär. För att kunna bli antagen behöver du också göra en intervju.

Studierna på Allmän kurs omfattar mellan ett och fyra år. Du antas till ett läsår i taget, eller två terminer om du ansöker till vårterminen.


Hitta på sidan

Här kan du läsa mer om:


Antagningskrav

För att kunna bli antagen till Kävesta folkhögskola behöver du fylla minst 18 år samma år som du börjar på skolan.

För att kunna gå vidare till antagningsintervju ska du:

 • Skicka in en komplett ansökan, det vill säga:
  • Fylla i alla fält i ansökningsformuläret.
  • Bifoga eller skicka in betyg, intyg eller utdrag på tidigare studier och eventuell arbetslivserfarenhet.

Ytterligare antagningskrav gäller beroende på om du vill studera på plats på Kävesta eller på distans:

Allmän kurs på plats

Du som ansöker till Allmän kurs på plats ska:

 • Sakna fullständigt gymnasium, eller som mest sakna godkänt i ett av ämnena svenska/SvA, engelska eller matematik från grundskolan.

Allmän kurs – distans

Du som ansöker till Allmän kurs – distans ska:

 • Ha godkänd grundskola (Sv/SvA, Ma, Eng)
 • Ha 1600 godkända poäng från gymnasiet
  • Eller motsvarande tid från Folkhögskola (det vill säga två godkända år)
 • Ha godkänt i kursen SvA1 och Sv1.

Antagningsintervju

Om skolan bedömer att du uppfyller antagningskraven så går du vidare i antagningsprocessen.

Nästa steg är att du kallas till en antagningsintervju. För att kunna bli antagen till utbildningen måste du genomföra intervjun.

Varför ska jag göra en intervju?

Antagningsintervjun är skolans metod för att bedöma vilka som kan antas till Allmän kurs.

Vad händer på intervjun?

Du pratar med en eller flera lärare om bland annat:

 • Din syn på och motivation för studier.
 • Dina förutsättningar och behov.
 • Din tidigare skolgång.
 • Hur länge du skulle behöva gå på Kävesta för att bli klar med dina studier (preliminär längd på studier).

Urvalskriterier

Efter antagningsintervjun gör skolan ett urval och beslutar om du kan erbjudas en plats på Allmän kurs.

Skolan vill veta om utbildningen passar dig

Skolan strävar efter att göra en så bra matchning som möjligt. Det betyder att utbildningens innehåll och upplägg ska passa de behov som skolan bedömer att du har.

Du kan läsa mer om utbildningens innehåll här: Allmän kurs på Kävesta folkhögskola

Hur bedömer skolan vem som får en plats?

Skolan bedömer din möjlighet att:

 • Följa och tillgodogöra dig utbildningen utifrån studiernas upplägg, det vill säga:
  • Studera alla ämnen på schemat (även ämnen du redan är behörig i).
  • Studera på heltid.
  • Ha tillräckliga språkkunskaper.
 • Studera i en grupp tillsammans med andra deltagare.
 • Arbeta utifrån folkhögskolans pedagogik och värdegrund.
 • Uttrycka motivation för studier, till exempel genom att:
  • Resonera kring varför du vill studera nu och på Kävesta.
  • Själv vara den drivande i kontakten med skolan.

Det måste även finnas lediga platser

Dessutom har antalet lediga studieplatser betydelse för vilka som kan erbjudas att börja på Allmän kurs. Skolan behöver matcha din preliminära längd på studier med var det finns lediga platser på utbildningen.

Om du uppfyller antagningskraven och bedöms kunna studera på skolan, men inte kan erbjudas plats på grund av att det är fullt i en viss klass, så kan du erbjudas en reservplats.

Deltagare som går i samma klass har ungefär samma preliminära längd på sina studier. Lediga platser uppstår när någon eller några ”flyttar upp” en klass eller avslutar sina studier. Antalet lediga platser varierar därför mellan varje ansökningstillfälle.

Årskurs Ungefärlig studietid
1 3 – 4 år
2 2 år
3 1 år
3 distans 1 år

Ett exempel:

Du har varit på intervju och fått veta att du behöver studera tre år på Kävesta för att bli färdig med grundläggande behörigheter. Då skulle du behöva börja i Klass 1. I Klass 1 finns det två lediga platser nästa termin. Därför kan du bli antagen.


Antagningsprocess

Allmän kurs antar vanligtvis sökande både till höstterminen och vårterminen varje år. Vi antar nya sökande löpande.

 • Inför höstterminen kan du skicka in din ansökan från och med mitten på mars.
 • Inför vårterminen kan du skicka in din ansökan från och med början av oktober.

Så här går antagningen till

 1. Du skickar in en ansökan via Schoolsoft.
  1. Tänk på att din ansökan behöver vara komplett (se ”Antagningskrav”) för att vi ska kunna kalla dig till intervju. [Status i Schoolsoft: Ny ansökan]
 2. Vi bekräftar att vi har fått din ansökan så fort som möjligt. [Status i Schoolsoft: Bekräftad av skolan]
 3. Vi kontrollerar din ansökan inom två veckor.
  1. a) Om din ansökan inte är komplett kontaktar vi dig och ber dig komplettera med det som saknas. [Status i Schoolsoft: Bekräftad av skolan]
  2. Om eller när din ansökan är komplett, men vi bedömer att du inte uppfyller antagningskraven (se ovan) får du ett besked om att du inte är antagen. [Status i Schoolsoft: Ej fullständig]
  3. Om eller när din ansökan är komplett och vi bedömer att du uppfyller antagningskraven så kontaktar vi dig för att erbjuda en tid för intervju. [Status i Schoolsoft: Kallad]
  4. Om du blir kallad till intervju behöver du tacka ja eller nej till din intervjutid. [Status i Schoolsoft: Kallad]
 4. Vi genomför intervjun. Se ”Antagningsintervju” för mer information.
 5. Efter intervjun bedömer skolan om du kan bli antagen till Allmän kurs eller inte. Vi utgår då ifrån det som står under ”Urvalskriterier” ovan.
 6. Du får antagningsbesked via mail eller SMS. Där står det om du har fått en plats eller inte, alternativt att du är antagen som reserv. [Status i Schoolsoft: Antagen, Ej Antagen eller Reserv]
  1. Inför höstterminen får du antagningsbeskedet senast i mitten på juni.
  2. Inför vårterminen får du antagningsbeskedet senast i mitten på december.
 7. Om du blivit antagen behöver du tacka ja eller nej. [Status i Schoolsoft: Tackat ja, Tackat nej]
  1. Tacka ja inom två veckor för att behålla din plats.
 8. Om du har tackat ja till din plats kommer du att få en kallelse till skolstart.
  1. Inför höstterminen får du kallelsen runt midsommar.
  2. Inför vårterminen får du kallelsen strax före jul.
 9. För att behålla din plats behöver du komma till kursstart.
  1. Om du har fått förhinder och inte kan komma till första dagen, kontakta skolan om du fortfarande är intresserad av din plats.

Ansökan till nästa läsår

Alla som ska fortsätta sina studier på Allmän kurs efter ett läsår, behöver ansöka om att fortsätta.

Ansökan lämnar du in till linjeledaren på Allmän kurs: Eva Egard.

Betalda fakturor

Deltagare som inte har betalat sina fakturor kan nekas att studera vidare nästa termin eller läsår.

Godkänd studieinsats

Vi gör även en bedömning av din studieinsats i slutet av varje termin. Om du inte har en godkänd studieinsats så kan du bli avskild, vilket betyder att du inte får fortsätta dina studier nästa termin.

Här kan du läsa mer: Bedömning av deltagarens studieinsats.