En lärare pratar med tre deltagare som spelar congas, trummor och bas.

Låtbank för antagningen till jazz-, pop- & rockinriktningen

Här finns låtbanken som gäller vid jazz-, pop- och rockinriktningens antagningsprov 2022.


Låtbank antagningen 2022

Du får själv välja två låtar ur låtbanken, med olika stil (beat/jazz-swing). Presentation av tema och improvisation bör ingå i båda låtarna.

Här hittar du noter och backing-tracks till de låtar du kan välja mellan 2022. Backing-tracks är till för dig som gör antagningen digitalt och skickar in en video.

Låt 1: All the things you are

Låt 1: Noter

Låt 1: Backing-track för bas

Låt 1: Backing-track för blås och gitarr

Låt 1: Backing-track för piano

Låt 1: Backing-track för trummor

Låt 2: Blues for Alice

Låt 2: Noter

Låt 2: Backing-track för bas

Låt 2: Backing-track för blås och gitarr

Låt 2: Backing-track för piano

Låt 2: Backing-track för trummor

Låter 3: Blues in the closet

Låt 3: Noter

Låt 3: Backing-track för bas

Låt 3: Backing-track för blås och gitarr

Låt 3: Backing-track för piano

Låt 3: Backing-track för trummor

Låt 4: Cantaloupe Island

Låt 4: Noter

Låt 4: Backing-track för bas

Låt 4: Backing-track för blås

Låt 4: Backing-track för gitarr och piano

Låt 4: Backing-track för trummor

Låt 5: Cold Duck Time

Låt 5: Noter

Låt 5: Backing-track för bas

Låt 5: Backing-track för blås och gitarr

Låt 5: Backing-track för piano

Låt 5: Backing-track för trummor

Låter 6: Oleo

Låt 6: Noter

Låt 6: Backing-track för bas

Låt 6: Backing-track för blås och gitarr

Låt 6: Backing-track för piano

Låt 6: Backing-track för trummor

Låt 7: Solar

Låt 7: Noter

Låt 7: Backing-track för bas

Låt 7: Backing-track för blås och gitarr

Låt 7: Backing-track för piano

Låt 7: Backing-track för trummor

Låt 8: St Thomas

Låt 8: Noter

Låt 8: Backing-track för bas

Låt 8: Backing-track för blås och gitarr

Låt 8: Backing-track för piano

Låt 8: Backing-track för trummor

Låt 9: Stella by Starlight

Låt 9: Noter

Låt 9: Backing-track för bas

Låt 9: Backing-track för blås och gitarr

Låt 9: Backing-track för piano

Låt 9: Backing-track för trummor

Låt 10: Sunny 

Låt 10: Noter

Låt 10: Backing-track för bas

Låt 10: Backing-track för blås

Låt 10: Backing-track för gitarr och piano

Låt 10: Backing-track för trummor

Låt 11: The Chicken

Låt 11: Noter

Låt 11: Backing-track för bas

Låt 11: Backing-track för blås och gitarr

Låt 11: Backing-track för piano

Låt 11: Backing-track för trummor

Låt 12: There will never be another you

Låt 12: Noter

Låt 12: Backing-track för bas

Låt 12: Backing-track för blås och gitarr

Låt 12: Backing-track för piano

Låt 12: Backing-track för trummor

Låt 13: Tune 88

Låt 13: Noter

Låt 13: Backing-tracks för bas

Låt 13: Backing-tracks för blås och gitarr

Låt 13: Backing-tracks för piano

Låt 13: Backing-tracks för trummor

Låt 14: Watermelon Man

Låt 14: Noter

Låt 14: Backing-track för bas

Låt 14: Backing-track för blås och gitarr

Låt 14: Backing-track för piano

Låt 14: Backing-track för trummor