Avgifter och kostnader

Folkhögskolorna i Sverige tar inte ut någon avgift för själva undervisningen. Däremot kan man som deltagare behöva betala för till exempel mat, hyra, läromedel och studieresor.

Här hittar du information om avgifter och kostnader på Kävesta folkhögskola.


Månadskostnader

Varje månad får du en faktura för mat, läromedel och studieresor samt hyra (om du bor på skolans internat). Kostnaden beror på vilken utbildning du går. Här kan du läsa mer:


Vad ingår i kostnaderna?

Mat för deltagare som inte bor på internatet

Deltagare som inte bor på skolans internat betalar för fika och lunch alla skoldagar.

Hyra och mat för deltagare som bor på internatet

I hyran ingår säng inklusive kudde, täcke och lakan, skrivbord, bokhylla, fåtölj, stol, ett litet bord, gardiner samt handdukar.

Deltagare som bor på skolans internat betalar förutom hyra även för frukost, fika, lunch och middag måndag till torsdag, samt frukost, fika och lunch på fredagar.

Kostnad för läromedel, material och aktiviteter

Varje månad betalar skolans deltagare en schablonkostnad som ska täcka läromedel och material (till exempel böcker, konstmaterial och noter) samt aktiviteter som ingår i utbildningen (till exempel studieresor, friluftsdagar eller konserter). Kostnaden varierar beroende på vilken utbildning deltagaren går.

Den som till exempel vill använda mer material än det som ingår i månadsavgiften har möjlighet att göra det, men behöver då betala extra.

Varje deltagare får en detaljerad specifikation på vad denna kostnad använts till vid terminens slut.


Avdrag för matkostnad vid frånvaro

Deltagare som inte bor på internatet

Deltagare som inte bor på internatet kan eventuellt få avdrag på matkostnaden om de:

  • har varit långtidssjukskrivna
  • kan visa upp ett läkarintyg

Deltagare som bor på internatet

Deltagare som bor på skolans internat kan få avdrag på matkostnaden om de:

  • varit frånvarande minst fem vardagar i rad
  • bott på annan ort än Kävesta under den tiden
  • anmält sin frånvaro till skolan

Obetalda fakturor

Om en deltagare inte betalar sina räkningar kan det leda till disciplinära åtgärder.

Deltagare som inte har betalat sina fakturor kan också nekas att studera vidare nästa termin eller läsår.