Avgifter och kostnader

Här finns information om avgifter och kostnader vid studier på Kävesta folkhögskola. Månadskostnaden beror på vilken utbildning du går, om du studerar på plats eller distans samt om du bor på skolans internat eller inte.

Hitta på sidan

Avgiftsfri undervisning

Var finns information om kostnader?

Eventuella höjningar av kostnader

Vad ingår i kostnaderna?

Avdrag för matkostnad vid frånvaro

Obetalda fakturor


Avgiftsfri undervisning

Folkhögskolorna i Sverige tar inte ut någon avgift för själva undervisningen. Däremot kan man som deltagare behöva betala för till exempel mat, hyra, läromedel och studieresor.


Var finns information om kostnader?

Korrekt information om månadskostnader för kommande läsår ska finnas här när antagningen har öppnat:


Eventuella höjningar av kostnader

Om kostnader för till exempel hyra, mat eller material höjs under läsårets gång ska deltagarna informeras och höjningen ska ske först nästa termin.


Vad ingår i kostnaderna?

Deltagare som studerar på plats på Kävesta

Mat för deltagare som inte bor på internatet

Deltagare som inte inte bor på skolans internat betalar för fika och lunch alla skoldagar.

Hyra och mat för deltagare som bor på internatet

I hyran ingår säng inklusive kudde, täcke och lakan, skrivbord, bokhylla, fåtölj, stol, ett litet bord, gardiner samt handdukar.

Deltagare som bor på skolans internat betalar förutom hyra även för frukost, fika, lunch och middag måndag till torsdag, samt frukost, fika och lunch på fredagar.

Internatplatserna är i första hand reserverade för deltagare på Danslinjen, Konst- och formgivningslinjen samt Musiklinjen. Dessa linjer tar in deltagare från hela landet.

Kostnad för läromedel, material och aktiviteter

Varje månad betalar skolans deltagare en schablonkostnad som ska täcka läromedel och material (till exempel böcker, konstmaterial och noter) samt aktiviteter som ingår i utbildningen (till exempel studieresor, friluftsdagar eller konserter). Kostnaden varierar beroende på vilken utbildning deltagaren går.

Den som till exempel vill använda mer material än det som ingår i månadsavgiften har möjlighet att göra det, men behöver då betala extra.

Varje deltagare får en detaljerad specifikation på vad denna kostnad använts till vid terminens slut.

Deltagare som studerar på distans

Deltagare som studerar på distans förväntas ordna böcker och annat material själva, och betalar därför inte någon månadskostnad till skolan.


Avdrag för matkostnad vid frånvaro

Deltagare som inte bor på internatet

Deltagare som inte bor på internatet kan eventuellt få avdrag på matkostnaden, om de har varit långtidssjukskrivna och kan visa upp ett läkarintyg.

Deltagare som bor på internatet

Deltagare som bor på skolans internat kan få avdrag på matkostnaden om de varit frånvarande minst fem vardagar i rad, och bott på annan ort än Kävesta under den tiden, samt anmält sin frånvaro till skolan.


Obetalda fakturor

Om en deltagare inte betalar sina räkningar kan det leda till disciplinära åtgärder.

Deltagare som inte har betalat sina fakturor kan också nekas att studera vidare nästa termin eller läsår (se antagningsprocess).