Porträttbild av Sofie Knese.

Jag gjorde en enorm musikalisk resa och lärde känna mig själv

Sofie tog examen från ett naturvetenskapligt program 2009 och arbetade ett år innan hon bestämde sig för hur hon ville gå vidare. Först var planen att studera till veterinär, men i slutänden valde Sofie att satsa på att bli musiklärare.

– Jag har alltid tyckt om musik och spelat sedan jag var tio. Då jag tycker om barn kändes det självklart för mig att bli musiklärare. För att komma in på den utbildningen visste jag att jag skulle behöva gå på en folkhögskola. Jag var på flera skolor och sökte. På Kävesta var eleverna trevliga och öppna, jag kände mig väldigt välkommen.

Tiden på Kävesta minns Sofie som glad och produktiv. Hon fick med sig många erfarenheter och kunskaper, både om sig själv och om musiken.

– När jag tänker tillbaka så minns jag hur roligt vi hade på internatet, då vi hängde och hade fika- och filmkvällar. Genom att bo ihop och umgås nästan dygnet runt fick jag en helt ny bild av mig själv och lärde mig samarbeta på en helt ny nivå.

– Jag minns också den enorma musikaliska resa jag gjorde. Jag tror det var avgörande att vi hade ett så bra arbetsklimat, som motiverade framgång men inte pressade fram den.

Studierna på Kävesta hjälpte Sofie att komma in på musikhögskolan i Malmö, där hon nu går sitt tredje år på gymnasielärarlinjen.

– Jag fick en jättebra musikalisk grund att stå på inför min nuvarande utbildning och framtida yrkesroll. Vi lärde oss mycket matnyttigt som gärna faller under radarn annars, till exempel om sömn, fokus, övningsmetodik och vett och etikett vid konserter.

Som blivande musiklärare menar Sofie att musik och andra konstformer är mycket viktiga i skolan. Särskilt eftersom hon ser ett ökat fokus på individuell prestation och att mäta resultat.

– Musiken kan ha hamnat i skymundan eftersom det är svårt att mäta musikens fördelar. Men studier visar att en bra musikundervisning förbättrar resultaten även inom andra ämnen som till exempel matte. Samtidigt måste man se musikens egenvärde. I slutänden är musikens viktigaste uppgift att skapa glädje. All kunskap i världen är ingenting värd om man inte mår bra.

Sofie menar även att estetiska ämnen främjar den intellektuella friheten som skolmiljön bör erbjuda för att eleverna ska förberedas för samhället och vuxenlivet.

– I en positiv social miljö där intellektuell frihet råder uppmuntras personer att formulera, uttrycka, diskutera och motivera sina idéer. Risken är att skolan begränsar ungdomar med mycket kreativitet eftersom det inte värderas i samhället. Kreativa ungdomar kan då känna att det inte finns något utrymme för dem i skolan eller arbetslivet.

Slutligen poängterar Sofie att folkhögskolestudier inte måste vara för den som vet exakt vad den vill bli eller var den vill nå.

– Även om du inte söker till musikhögskolan eller liknande så har du fått en upplevelse för livet. Bara att åka runt och söka till olika folkhögskolor i Sverige, och träffa en massa nya människor, kan hjälpa dig att få klarhet i din situation. Du har inget att förlora!


Mer om klassisk inriktning på Musiklinjen