Hantverkshuset bakom ett träd.

Kostnader på Musiklinjen

Här kan du läsa om vad det kostar att studera på Musiklinjen, och hur du kan finansiera studierna med bidrag eller lån från CSN.

Undervisningen på Kävesta är precis som på alla andra folkhögskolor kostnadsfri. Däremot betalar alla kursdeltagare en fast månadskostnad för mat, läromedel och aktiviteter samt eventuellt hyra.


Läsåret 2021 – 2022

Inget boende

 • Läromedel och studieresor: 550 kr
 • Mat: 1100 kr
 • Totalt: 1 650 kr per månad

Internat enkelrum

 • Läromedel och studieresor: 550kr
 • Hyra och mat: 5 150 kr
 • Totalt: 5 700 kr per månad

Internat dubbelrum

 • Läromedel & studieresor: 550 kr
 • Hyra & mat: 3 750 kr
 • Totalt: 4 300 kr per månad

Läsåret 2022 – 2023

Inget boende

 • Läromedel och studieresor: 550 kr
 • Mat: 1100 kr
 • Totalt: 1 650 kr per månad

Internat enkelrum

 • Läromedel och studieresor: 550kr
 • Hyra och mat: 5 150 kr
 • Totalt: 5 700 kr per månad

Internat dubbelrum

 • Läromedel & studieresor: 550 kr
 • Hyra & mat: 3 750 kr
 • Totalt: 4 300 kr per månad

Vad ingår i kostnaderna?

Varje deltagare får en detaljerad specifikation på vad kostnaden använts till vid terminens slut. Generellt ingår detta:

Mat för deltagare som inte bor på internatet

Deltagare som inte bor på skolans internat betalar för fika och lunch alla skoldagar.

Hyra och mat för deltagare som bor på internatet

Boende på internatet betalar för frukost, fika, lunch och middag måndag till torsdag samt frukost, fika och lunch på fredagar.

I hyran ingår säng inklusive kudde, täcke och lakan, skrivbord, bokhylla, fåtölj, stol, ett litet bord, gardiner samt handdukar.

Läs mer: Internatet och vad som ingår i hyran.

Läromedel och aktiviteter

Kostnaden för läromedel och aktiviteter ska täcka till exempel böcker, studiebesök och friluftsdagar som ingår i utbildningen.


Bidrag och lån från CSN

Du som studerar på folkhögskola kan få studiestöd från CSN. Hos CSN kan du ansöka om studiehjälp, studiebidrag, studielån och inackorderingstillägg (om du ska bo på skolan).

Läs mer: