IT-regler

En grundläggande regel är att skolans datorer ses som arbetsredskap i undervisningen. Dom ska inte användas för privat bruk

Det är heller inte tillåtet att någon:

  • försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det
  • försöker dölja sin användaridentitet (utom i de fall då ett sådant beteende är explicit tillåtet)
  • försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken
  • uppenbart slösar med tillgängliga resurser (maskinvara, papper eller programvara)
  • försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen
  • gör intrång i andra användares privatliv
  • försöker förolämpa eller förnedra andra användare.
  • installera eller radera program eller filer eller på annat sätt förändra datorns inställning

Brott mot reglerna kan leda till att deltagaren avstängs från sitt användarkonto för kortare eller längre tid.

Varför har vi regler för hur datorerna får användas?

Det är en i den akademiska världen allmänt accepterad princip att bevara nätverken så öppna som möjligt. För att så skall kunna ske är det oundvikligt att vissa regler ställs på de individer som använder nätverken och på deras aktiviteter. Dessa regler skiljer sig inte särskilt mycket från övriga krav som ställs på medborgarna i ett modernt samhälle.