Kävesta folkhögskola är som att komma hem

Kävesta är en relativt liten skola med ca 165 deltagare och 45 personal. Stämningen är familjär – många säger att Kävesta känns som att ”komma hem”.

Skolan ligger på landet, knappt två mil söder om Örebro. Röda hus med vita knutar, vackra träd och en näckrosdamm ger skolan en Bullerbykänsla.

Kävesta ägs och drivs av Region Örebro län. Vi är en av landets äldsta folkhögskolor, grundad redan 1873.

Trygg respektfull miljö

Kävesta ska vara en plats där alla känner sig välkomna, oavsett mål med sina studier eller tidigare erfarenheter av att gå i skolan.

Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg miljö för alla. Om vi visar varandra ömsesidig respekt kan vi mötas, växa som människor och ta till oss nya erfarenheter och kunskaper.

Drog- och alkoholfri skola

På Kävesta råder nolltolerans mot alkohol och droger, både på skolan och på internatet, samt under aktiviteter anordnade av skolan.

Det är helt enkelt en självklarhet för att vi ska kunna skapa en trygg miljö för alla.

Gemensamma aktiviteter

Alla deltagare och all personal ska få möjlighet att uppleva och lära sig saker tillsammans. Varje läsår ordnar vi aktiviteter som t.ex. en friluftsdag, en skidresa och öppna huset Kävestadagen.

Vi har flera skolgemensamma inslag i undervisningen. Hela skolan samlas till Aktuellt i aulan, då det bjuds på spännande, tankeväckande eller bara underhållande föreläsningar. Alla deltagare, oavsett linje, möts också för valämne, t.ex. kalligrafi, teckenspråk eller träning.

Deltagardemokrati

Folkbildning handlar om att hitta verktyg för att kunna påverka och förändra sin egen livssituation och delta i samhället.

Därför bygger undervisningen på ständig dialog mellan deltagare och lärare. Deltagarna har även inflytande genom bl.a. ett aktivt deltagarråd och miljögrupp.

Studeranderätt

Vi är anslutna till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. Det betyder att vi ska ha tydliga regler och rutiner för hur vi säkrar deltagarnas rättigheter – en studeranderättslig standard.

Den studeranderättsliga standarden beskriver t.ex. hur antagning, uppföljning av frånvaro och behörighetsgivning går till.

Miljömedvetenhet

Vi värnar givetvis om miljön. Vi arbetar för att använda mindre resurser, samt fortbildar både personal och deltagare i hur man kan göra miljövänliga val i vardagen.

Skolans kökspersonal gör en viktig insats genom att tillaga miljömärkt, ekologisk och närproducerad mat från grunden.

Estetisk profil

Kävesta ägs och drivs av Region Örebro län, och har en estetisk profil. Förutom Allmän kurs finns linjer för Dans, Konst och formgivning samt Musik. Vi anordnar även en stor mängd kulturevenemang som är öppna för allmänheten.

Nya byggnationer

Region Örebro län satsar på Kävesta. Ett helt nytt musikhus stod klart hösten 2019, och planeringen för en utbyggnad av danshuset är i full gång.

Fler och bättre lokaler gynnar hela skolan.