Charlotte Fürst undervisar danslinjen i Floor Barre och Easy Movement

18 september, 2015
Charlotte Fürst september 2015 - 5

I början av terminen har danslinjens deltagare mött Charlotte Fürst, som undervisar i Floor Barre och Easy Movement.