Charlotte Fürst undervisar danslinjen i Floor Barre och Easy Movement

18 september, 2015

I början av terminen har danslinjens deltagare mött Charlotte Fürst, som undervisar i Floor Barre och Easy Movement.