Tillbaka

Kävesta avslutar framgångsrik Förrehabilitering i brist på långsiktig finansiering

Kävesta folkhögskola kommer inte att bedriva Förrehabilitering för långtidssjuka från och med hösten 2014.

Skolan väljer att inte ansöka om mer pengar från samordningsförbundet FINSAM. I dagsläget finns endast kortsiktiga projektmedel, vilket är ett hinder för verksamheten och riskerar att försämra kvaliteten.

Kortsiktig finansiering hinder för verksamheten

Förrehabiliteringen har varit ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens försörjningsstöd och landstingets psykiatri. Verksamheten har länge finansierats med kortsiktiga projektmedel via FINSAM. Situationen har lett till att skolan, handläggare och deltagare haft svårt att förbereda sig inför start.

– Vi har uppnått bra resultat genom att erbjuda en kravlösa miljö med deltagaren i fokus, men det är något som blir svårt att upprätthålla i längden när finansieringen är kortsiktig, menar Eva Egard, projektledare för Förrehabiliteringen på Kävesta.

Nationellt påverkansarbete utan resultat

Ett nationellt påverkansarbete för långsiktig finansiering har under flera års tid bedrivits gentemot myndigheter, departement, utskott och ministrar. Ännu har ingen lösning presenterats.

– Vi hoppas kunna återuppta Förrehabilitering på folkhögskola när det finns långsiktiga förutsättningar som garanterar kvaliteten, säger Elisabeth Rosander, rektor på Kävesta folkhögskola.

Förrehabilitering – ett framgångsrikt projekt för ökad livskvalitet

Sedan 2009 har 12 grupper om totalt 170 personer påbörjat Förrehabilitering på Kävesta. Vid terminsslut 2013 hade totalt 125 personer slutfört aktiviteten, varav 74 procent har nått målet: att ha en planering för vidare arbetslivsinriktad rehabilitering, arbete, studier eller ytterligare försteg.

– Deltagarna berättar i sina utvärderingar att aktiviteten höjt deras livskvalitet och upplevts stärkande i deras rehabilitering, berättar Eva Egard.

Läs mer om Förrehabilitering på Kävesta

Kontaktpersoner

Eva Egard, projektledare
019-602 49 73
070-366 14 00
eva.egard.kavesta@folkbildning.net

Elisabeth Rosander, rektor
019-602 49 52
070-552 82 06
lisa.rosander@folkbildning.net