Tillbaka

Musikens hus lyfter hela Kävesta

Bengt Storbacka och Elisabeth Rosander gräver

”Ett spadtag för framtiden” kallade Bengt Storbacka, ordförande för folkhögskolestyrelsen, starten på byggandet av Musikens hus. Torsdagen 25 januari 2018 firade hela skolan nybyggnationen med musik, tårta och mingel.

All musikundervisning under ett tak

Genom byggandet av Musikens hus, som blir över 1100 m² stort, stärker till att börja med musiklinjens verksamhet med tillgång till moderna och väl anpassade lokaler. Stor vikt har till exempel lagts vid att åstadkomma god akustik och minimal överhörning, så att deltagarna kan öva utan att störa varandra. Närmare 200 personer söker varje år till musiklinjen, och det antalet kan öka i framtiden.

– Vi ser oerhört fram emot att få all verksamhet och alla kontor samlade i ett hus, där allt är anpassat efter musikens behov. Musiklinjen får nu nya möjligheter att fortsätta utvecklas. Vi är också övertygade om att det nya huset kommer att attrahera ännu fler nya sökande, säger Stig Erik Nerman, linjeledare på musiklinjen.

Förutom övningsrum och kontor kommer huset bland annat få en ensemblesal med plats för 75 sittande åhörare. Salen ger efterlängtat utrymme åt Kävestas partyband. Tidigare har det ca 18 man starka bandet haft svårt att få plats i musikpaviljongen, som byggdes när Musiklinjen flyttade från Örebro till Kävesta på 80-talet.

Musikens hus – ritningar

Region Örebro län satsar på kultur

Region Örebro län är huvudman för Kävesta , som är en offentligägd folkhögskola. Nu satsar politiken och folkhögskolans styrelse alltså stort på att ge Kävesta ytterligare förstärkning som en viktig kulturell arena i regionen.

– Jag är glad att Region Örebro län satsar på sina folkhögskolor. Det ligger i linje med en nationell trend där folkhögskolorna, som länge legat lite i skymundan, börjar få mer plats, resurser och uppskattning för sin pedagogik. Musikens hus symboliserar också vikten av att satsa på kultur för både individen och samhället. Kävesta har länge varit en viktig kulturell arena i regionen och det kan vi nu fortsätta vara en lång tid framöver, säger Elisabeth Rosander, rektor.

Även Bengt Storbacka, ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn, och därmed också ordförande för folkhögskolestyrelsen, lyfte fram vikten av folkhögskolans kulturverksamhet under ceremonin.

– Kulturen ger otroligt mycket glädje. Den här fantastiska satsningen förebygger mycket tråkigt som vi bygger stora dyra hus för, nämligen sjukvården, säger Bengt Storbacka.

Bengt Storbacka talar

Bengt Storbacka talar

Byggnationen stärker hela skolan

Hela skolan kommer att dra fördel av nybyggnationen. En stor del av planeringen har handlat om hur de salar som tidigare använts av Musiklinjen ska kunna ge deltagarna på allmän linje, som läser in gymnasiet, fler klass- och grupprum.

Skolans stödfunktioner kommer kunna samlas på ett våningsplan och bli mer tillgängliga för deltagare som behöver hjälp. I den nuvarande musikpaviljongen kommer en mindre, tyst, matsal skapas för deltagare som behöver en lugnare miljö.

– Detta är ett spadtag för framtiden. Folkhögskolorna spelar en central roll i utvecklingen av regionen. Genom kultur, inspiration till självständigt tänkande och samhällskritik bidrar de till en socialt hållbar utveckling. Utbyggnaden som nu startar ger både kulturen och bildningen större plats i regionens utveckling. Genom denna satsning stärker vi inte enbart musiklinjen. Nya lokaler möjliggör även en fortsatt hög andel studerande på allmän linje, för att erbjuda så många som möjligt en ”första chans” att klara skolan, säger Bengt Storbacka.

Trendsättande miljövänligt hus

Musikens hus byggs utifrån den högsta nivån av miljöanpassning, vilket betyder att ventilation, energiförsörjningssystem och material är särskilt anpassat för att göra huset så klimatsmart som möjligt. Bland annat är huset självförsörjande på el genom solceller. Under sommarhalvåret kan Musikens hus försörja övriga skolan med el.


Fakta om Musikens hus

Byggtid

29 januari 2018 – mars 2019

Area

Över 1100m² fördelat på sex undervisningssalar, nio övningsrum, sju kontor, två teorisalar, ett notbibliotek, en konferenslokal, en verkstad, ett trevligt utrymme för deltagarna att ta en paus i övningarna, samt inte minst en större ensemblesal med plats för 75 sittande åhörare.

Entreprenör

PEAB