Tillbaka

En möjlighet att skapa förändring i mitt eget liv. #väljfolkhögskolan

Gabriel står mitt i bilden med ryggen vänd mot kameran. Gabriel tittar ut över en damm och några röda byggnader. Det är snö på marken.

Vi publicerar fem berättelser för att fira folkhögskolans dag 17 april. I det femte och sista inlägget får du träffa Gabriel, som går Allmän kurs. I Gabriels ögon lyckas folkhögskolan skapa en trygg miljö som är viktig för att samhället ska kunna fånga upp personer med olika bakgrunder och behov.

Varför valde du att studera på Kävesta?

– Jag fick inte med mig något från gymnasiet. Det var mycket utanför skolan som tog upp min tid. När jag hade hanterat det och var mer i balans, då kände jag att det var dags att ta igen det jag lämnat.

Vad tycker du är speciellt med att studera på folkhögskola?

– Jämfört med andra utbildningsformer så tycker jag att folkhögskolan ser till ett större perspektiv. Man försöker utvinna största möjliga potential ur varje individ, i stället för att alla ska passera igenom samma mall.

– Här får du lära dig ödmjukhet och vad det innebär att vara en del av en gemenskap. Studiernas upplägg och hur du blir bedömd gör att du måste få upp ögonen för något annat än dig själv.

Vad har varit det bästa med att studera på Kävesta?

– Jag upplever att de flesta känner sig trygga här. Jag tror det beror på skolans motiv och mål. I stället för att fokusera på att alla ska gå ut med högt betyg så vill man att alla ska få känna att de fått en tillhörighet och ett sammanhang.

– Miljön är utformad för att lyfta alla. Det är en öppen och förstående stämning som ger alla bra förutsättningar att göra sitt bästa. Skolan försöker balansera hur och vad vi studerar så att alla kan delta utifrån sin förmåga.

Hur tänker du kring kopplingen mellan folkhögskola och demokrati? Vad har folkhögskolan för betydelse i samhället?

– På ett personligt plan ger folkhögskolan mig möjlighet att skapa förändring i mitt eget liv. Här kan jag bygga vidare oavsett hur mitt liv sett ut tidigare.

– Utan folkhögskolorna tror jag att vi skulle sålla bort en massa människor som inte fungerar så bra i övriga skolsystemet. Genom folkhögskolan kan samhället fånga upp de som behöver bli förstådda på ett annat sätt.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att söka till folkhögskolan?

– Folkhögskolan passar nog egentligen alla. Man kan så klart vara olika mottaglig men här finns det en acceptans och förståelse för alla människor. Det skapar en trygg miljö som jag tror kan ge dig de bästa förutsättningarna att komma dit du vill, oavsett vart det är.


Folkhögskolans dag 2022 – Bidrag 5 av 5

Folkhögskolans dag 2022 infaller 17 april. Flera av landets 155 folkhögskolor låter sina deltagare berätta varför de valde att studera på folkhögskola och varför skolformen är viktig för demokratin och samhället.

Det här är Kävesta folkhögskolas femte och sista. Våra tidigare intervjuer hittar du här: Folkhögskolans dag 2022

Vill du läsa intervjuer från andra folkhögskolor? Du hittar dem på Instagram: #väljfolkhögskolan