Tillbaka

Allmän kurs gör det lättare för personer med kort utbildning att få jobb

Lisa Rosander står framför stora skolhuset på Kävesta folkhögskola

Arbetsförmedlingen rapporterade 4 maj att en tredjedel av de som är arbetslösa saknar fullständig gymnasieutbildning. Deras slutsats är att utbildningar som riktar sig till den här gruppen är viktiga, både för individen och samhället. Arbetsförmedlingen lyfter fram kommunal vuxenutbildning och yrkesutbildning men glömmer ett viktigt alternativ.

Allmän kurs samlar 20 000 varje år

Ungefär 20 000 personer studerar på allmän kurs i Sverige varje år. Utbildningen är till för vuxna som vill läsa in gymnasiet. Statistiska centralbyrån har visat att arbetslösheten halveras bland de som gått ut allmän kurs. Folkbildningsrådet rapporterade att 3 837 personer från allmän kurs antogs till studier på högskola 2021, det är 17,4 procent fler än 2018.

– Folkhögskolan visar goda resultat men syns sällan i diskussionen om hur man kan stärka kortutbildades ställning på arbetsmarknaden. Det tycker jag är synd. Vi är en relativt liten skolform men motsvarar ändå ett mellanstort universitet, berättar Lisa Rosander, rektor på Kävesta folkhögskola.

Folkhögskolan passar många som inte trivts i skolan tidigare

Många som studerar på allmän kurs har inte trivts i skolan tidigare. Några vanliga anledningar till att hoppa av gymnasiet är mobbing, socialt utanförskap och psykisk ohälsa. Fler än en tredjedel av alla som studerar på allmän kurs har någon typ av funktionsnedsättning.

– Statistiska centralbyråns utvärdering visar att en majoritet av de som gått allmän kurs får bättre självförtroende och börjar se nya möjligheter i livet. Jag gläds åt att vi är en skolform där många som tidigare inte trivts i skolan får blomma ut, säger Lisa Rosander.

En friare skolform

Folkhögskolans särskilda pedagogik är en anledning till att många trivs. Studierna ska ge samma kunskaper som gymnasiet. Men lärarna på folkhögskola har större frihet att anpassa undervisningen till deltagarnas behov och intressen. De måste inte följa gymnasiets kursplaner exakt. På folkhögskola blir man bedömd genom att delta aktivt i undervisningen istället för genom prov och examinationer.

– På ett personligt plan ger folkhögskolan mig möjlighet att skapa förändring i mitt eget liv. Utan folkhögskolorna tror jag att vi skulle sålla bort en massa människor som inte fungerar så bra i övriga skolsystemet. Genom folkhögskolan kan samhället fånga upp de som behöver bli förstådda på ett annat sätt, berättar Gabriel som studerar på Kävesta folkhögskola.

Fakta om Allmän kurs på Kävesta folkhögskola

  • 90 deltagare som studerar mellan 1 och 4 år.
    • 25 % är inte färdiga med grundskolan.
    • 75 % är inte färdiga med gymnasiet.
  • 30 personer går varje år ut med behörigheter för studier på högskola eller yrkeshögskola.
  • 50 lediga platser till höstterminen 2022.

Läs mer och ansök: Allmän kurs på Kävesta folkhögskola

Mer information

Smal arbetsmarknad för kortutbildade (Arbetsförmedlingen)

Uppföljning av allmän kurs på folkhögskola (SCB)

Fler sökande från folkhögskola kommer in på högskoleutbildningar (Sveriges folkhögskolor)