Tillbaka

Agenda 2030 – Temadag 2018-04-12

Vad är Agenda 2030? Förra veckan fick vi svar på denna fråga när skolan hade en halv temadag om FN:s globala hållbarhetsmål.

Dagen började med en gemensam föreläsning i aulan. Wilhelm Björn och Tom Landberg, lärare på Allmän kurs, berättade mer om de 17 målen.

Efter fikat gick deltagarna på en minnespromenad, för att repetera målen. Klassvis hade vi också grupparbeten och diskuterade hur hållbarhet och utveckling förhåller sig till varandra.

Wilhelm Björn berättar mer

Wilhelm Björn är lärare på Allmän kurs och sitter även med i folkhögskolornas nationella arbetsgrupp för Agenda 2030: Folkhögskolan i världen. Här berättar han mer om temadagen: