En flöjtist som kompas på piano.

Antagningen till musiklinjen

Här kan du läsa allt du behöver veta om antagningen till Musiklinjen på Kävesta folkhögskola – sista ansökningsdatum, vilka moment som ingår i antagningsprovet, antagningskriterier m.m.


Sista ansökningsdatum och provdagar

 • Sista antagningsdatum: 22 mars 2021.
 • Antagningsprov: vecka 15 och 16.

Ansök digitalt genom att skapa ett konto i Schoolsoft:


Musiklinjens antagningsprov och corona

Tills vidare kan du välja om du vill göra antagningsprovet fysiskt på skolan eller digitalt på distans. Om läget skulle ändras kontaktar vi alla sökande med mer information.

Vi har rutiner för att kunna genomföra provet på Kävesta på ett säkert sätt. Till exempel kommer du varken att träffa nuvarande deltagare eller andra sökande.

Ändrat innehåll

Antagningsprovets innehåll är ändrat på grund av de restriktioner som gäller kring corona. Alla sökande gör dock samma moment (se nedan) oavsett om provet sker på skolan eller på distans.

Mer information

Du får en kallelse med mer information om hur provet går till cirka 14 dagar innan ditt provdatum.

Kontakta mats.johansson@kavesta.fhsk.se om du har några frågor eller vill önska datum.


Antagningsprovet på musiklinjen

Antagningsprovet innehåller olika moment beroende på vilken inriktning du ansöker till. Obs: vi har markerat vilka moment som utgår i år på grund av restriktionerna kring corona.

Samtliga sökande

 • skriftligt gehörsprov (intervall, ackord, rytm och melodi) (utgår 2021)
 • prov i musiklära (tonarter, ackord m.m) (utgår 2021)
 • muntligt gehörsprov (härmning av melodi och rytm, sjunga en visa) (utgår 2021)
 • intervju

Klassiska inriktningen

 • spela/sjung två stycken från olika epoker efter eget val
 • A prima vista-prov på sitt huvudinstrument (utgår 2021)

Spelprovet genomförs med skolans ackompanjatör (obs: endast om du gör ansökningen på plats).

Skicka in noter

Maila eller skicka noter för dina egna val i god tid före provdagen:

E-post: mats.johansson@kavesta.fhsk.se

Postadress: Kävesta folkhögskola, 697 94, Sköllersta.

Klassisk preparandkurs

Sökande till den klassiska preparandkursen gör samma antagningsprov som den klassiska inriktningen.

Jazz-, pop- och rockinriktningen

 • spela en valfri låt ur låtbanken
 • spela två obligatoriska låtar

Du får de obligatoriska låtarna cirka två veckor innan provdagen.

Presentation av tema och improvisation bör ingå i samtliga låtar.

Du kompas av professionella musiker vid söktillfället (obs: endast om du gör ansökningen på plats).

Praktisk information om digitalt antagningsprov

Om du vill göra antagningsprovet digitalt kommer du att skicka en inspelning till oss. Du får mer information om hur det går till efter att ansökningstiden gått ut.

Vi kommer även att kalla dig till en digital intervju någon gång mellan 12-16 och 19-23 april. Om du har önskemål om datum, kontakta oss så snart som möjligt (gärna innan 22 mars).

Praktisk information om antagningsprov på plats

Om du vill göra antagningsprovet på plats kommer du att kallas till intervju och spelprov någon gång mellan 12-16 och 19-23 april. Om du har önskemål om datum, kontakta oss så snart som möjligt (gärna innan 22 mars).

Spelprovet sker enligt ett schema som du får samma dag. När du planerar din resa, utgå ifrån du kan få tid för ditt spelprov från 8.30 till cirka 15.00.

Vi bjuder på enklare fika under dagen, och du får även mer information om studier på Musiklinjen.


Antagningskriterier musiklinjen

Antagningskriterier årskurs 1

Vid antagning utgår vi ifrån följande kriterier:

 • Nivå på huvudinstrument/sång
 • Allmän musikalitet (en samlad bedömning av alla delprov)
 • Personlig lämplighet och samarbetsförmåga
 • Intresse av att vara en del av en strukturerad verksamhet med många konserter och samarbete i olika ensemblekonstellationer
 • Utvecklingsmöjligheter

På delproven krävs en viss lägstanivå, men vi kan göra undantag:

 • Vid underskott av visst instrument eller fördelning av röstlägen bland sångarna
 • När lågt resultat i ett delprov verkar kunna kompenseras av stark motivation och intresse
 • Nervositet

Antagningskriterier årskurs 2

Du som vill gå musiklinjens andra år måste ansöka även till det. Skolan påminner om detta under vårterminen, och ansökningen görs direkt till linjeledare. De behöver inte göra ett nytt antagningsprov till andra året.

För att erbjudas plats till nästa läsår ska:

 • din studieinsats vara godkänd
 • du ha betalat alla dina räkningar till skolan