Antagningen till musiklinjen

Här kan du läsa allt du behöver veta om antagningen till Musiklinjen på Kävesta folkhögskola – sista ansökningsdatum, vilka moment som ingår i antagningsprovet, antagningskriterier m.m.


Sista ansökningsdatum & provdagar

 • Sista antagningsdatum: 22 mars 2021.
 • Antagningsprov: vecka 15 och 16.

Ansök digitalt genom att skapa ett konto i Schoolsoft:


Antagningsprovet på musiklinjen

Antagningsprovet innehåller olika moment beroende på vilken inriktning du ansöker till.

Samtliga sökande

 • skriftligt gehörsprov (intervall, ackord, rytm och melodi)
 • prov i musiklära (tonarter, ackord m.m)
 • muntligt gehörsprov (härmning av melodi och rytm, sjunga en visa)
 • intervju

Klassiska inriktningen

 • spela/sjung två stycken från olika epoker efter eget val
 • A prima vista-prov på sitt huvudinstrument

Spelprovet genomförs med skolans ackompanjatör.

Skicka in noter

Maila eller skicka noter för dina egna val i god tid före provdagen:

E-post: mats.johansson@kavesta.fhsk.se

Postadress: Kävesta folkhögskola, 697 94, Sköllersta.

Klassisk preparandkurs

Sökande till den klassiska preparandkursen gör samma antagningsprov som den klassiska inriktningen.

Jazz-, pop- och rockinriktningen

 • spela en valfri låt ur låtbanken
 • spela två obligatoriska låtar

Du får de obligatoriska låtarna cirka två veckor innan provdagen.

Presentation av tema och improvisation bör ingå i samtliga låtar. Du kompas av professionella musiker vid söktillfället.

Praktisk information och schema

När du planerar din resa, utgå ifrån att provdagen pågår från 8.30 till cirka 15.00.

Muntliga gehörsprov och spelprov sker enligt ett schema som du får på provdagen. Vi kan inte säga på förhand vilken tid för spelprov du får. Räkna med att vara kvar hela dagen, även om det kan hända att du är klar med samtliga prov tidigare.

Mat och fika

Vi bjuder på lunch samt för- och eftermiddagsfika under provdagen.

Guidad visning

Under dagen får du mer information om studier på Musiklinjen. Nuvarande deltagare bjuder på guidning både i undervisningslokaler och på internatet.


Antagningskriterier musiklinjen

Antagningskriterier årskurs 1

Vid antagning utgår vi ifrån följande kriterier:

 • Nivå på huvudinstrument/sång
 • Allmän musikalitet (en samlad bedömning av alla delprov)
 • Personlig lämplighet och samarbetsförmåga
 • Intresse av att vara en del av en strukturerad verksamhet med många konserter och samarbete i olika ensemblekonstellationer
 • Utvecklingsmöjligheter

På delproven krävs en viss lägstanivå, men vi kan göra undantag:

 • Vid underskott av visst instrument eller fördelning av röstlägen bland sångarna
 • När lågt resultat i ett delprov verkar kunna kompenseras av stark motivation och intresse
 • Nervositet

Antagningskriterier årskurs 2

Du som vill gå musiklinjens andra år måste ansöka även till det. Skolan påminner om detta under vårterminen, och ansökningen görs direkt till linjeledare. De behöver inte göra ett nytt antagningsprov till andra året.

För att erbjudas plats till nästa läsår ska:

 • din studieinsats vara godkänd
 • du ha betalat alla dina räkningar till skolan