En flöjtist som kompas på piano.

Antagningen till Musiklinjen

Här kan du läsa allt du behöver veta om antagningen till Musiklinjen på Kävesta folkhögskola – sista ansökningsdatum, vilka moment som ingår i antagningsprovet, antagningskriterier m.m.


Antagningen stängd

Sista ansökningsdatum till läsåret 2021 – 2022 var 22 mars. Antagningen är nu stängd. Nästa års antagning öppnar i november.


Musiklinjens antagningsprov och corona

Uppdaterat 2021-03-15

Vi har beslutat att antagningsprovet till Musiklinjen i år endast kommer att genomföras digitalt.

Smittspridningen i samhället är fortfarande hög och det finns en stor oro för en tredje våg. I förra veckan uppmanade länets smittskyddsläkare alla att ta ett större ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och restriktioner. Bland annat genom att fortsätta minimera sitt umgänge med nya personer och att inte resa kollektivt i onödan.

Därför har vi beslutat att årets prov måste ske helt på distans, så att vi alla kan bidra till att minska smittspridningen.


Digitalt antagningsprov på Musiklinjen

Antagningsprovet innehåller olika moment beroende på vilken inriktning du ansöker till. I år blir antagningsprovet digitalt. Du kommer då att skicka en inspelning till oss. När ansökningstiden har gått ut får du en ”kallelse” med mer information om hur det går till.

Nedan finns information om vilka moment som ingår i det digitala antagningsprovet. Vi har markerat vilka moment som utgår i år.

Samtliga sökande

skriftligt gehörsprov (intervall, ackord, rytm och melodi) (utgår 2021)
prov i musiklära (tonarter, ackord m.m) (utgår 2021)
muntligt gehörsprov (härmning av melodi och rytm, sjunga en visa) (utgår 2021)
• intervju (sker digitalt via Teams)

Klassiska inriktningen

• spela/sjung två stycken från olika epoker efter eget val
A prima vista-prov på sitt huvudinstrument (utgår 2021)

Klassisk preparandkurs

Sökande till den klassiska preparandkursen gör samma antagningsprov som den klassiska inriktningen.

Jazz-, pop- och rockinriktningen

• spela två valfria låtar ur låtbanken med olika stil (beat/jazz-swing)
spela två obligatoriska låtar (utgår 2021)

Presentation av tema och improvisation bör ingå i samtliga låtar. I kallelsen till det digitala antagningsprovet får du information om hur du ska gå tillväga, bland annat med tips på bakgrunder.

Frågor om antagningsprovet?

Om du har några frågor om antagningsprovet, kontakta linjeledare Mats Johansson: mats.johansson@kavesta.fhsk.se.


Antagningskriterier Musiklinjen

Antagningskriterier årskurs 1

Vid antagning utgår vi ifrån följande kriterier:

  • Nivå på huvudinstrument/sång
  • Allmän musikalitet (en samlad bedömning av alla delprov)
  • Personlig lämplighet och samarbetsförmåga
  • Intresse av att vara en del av en strukturerad verksamhet med många konserter och samarbete i olika ensemblekonstellationer
  • Utvecklingsmöjligheter

På delproven krävs en viss lägstanivå, men vi kan göra undantag:

  • Vid underskott av visst instrument eller fördelning av röstlägen bland sångarna
  • När lågt resultat i ett delprov verkar kunna kompenseras av stark motivation och intresse
  • Nervositet

Antagningskriterier årskurs 2

Du som vill gå musiklinjens andra år måste ansöka även till det. Skolan påminner om detta under vårterminen, och ansökningen görs direkt till linjeledare. De behöver inte göra ett nytt antagningsprov till andra året.

För att erbjudas plats till nästa läsår ska:

  • din studieinsats vara godkänd
  • du ha betalat alla dina räkningar till skolan