Musiklinjen - Utvald bild HT 2017

Musiklinjen

Musiklinjen på Kävesta folkhögskola har tre inriktningar.  Jazz-, pop- och rockinriktningen samt den Klassiska inriktningen är tvååriga, och du antas till ett år i taget. Den Klassiska preparandkursen är ettårig.


Musiklinjen passar dig som vill

  • Spela mycket
  • Delta i många konserter
  • Studera i en lugn miljö, men ändå ha nära till staden
  • Få en välorganiserad utbildning

Musiklinjens tvååriga utbildningar

På musiklinjens tvååriga utbildningar lägger vi mycket tid på att musicera tillsammans. Bland annat schemaläggs 5 x 80 minuter JPR-ensemble respektive kammarmusik per vecka.

Musiklinjen har cirka 80 speltillfällen varje läsår. Vi har egen konsertserie på skolan samt konserter i kyrkor, på jazzklubbar  och i andra konsertlokaler i regionen. Skolan planerar konsertverksamheten och du får en konsertplan i god tid före varje terminstart. Varje vår åker deltagarna tillsammans med lärarna på en veckolång turné i maj.

I årskurs 1 ligger många obligatoriska grundkurser som utgör basen för fortsatt musicerande. Lektionstiden på ditt huvudinstrument är 40 minuter per vecka.

Under årskurs 2 förbereds du för vidare studier på musikhögskola eller motsvarande. Lektionstiden på ditt huvudinstrument utökas då till 60 minuter per vecka. Dessutom avsätts mer tid för ackompanjemang på den klassiska inriktningen respektive ensemblespel på JPR-inriktningen.

Klassisk preparandkurs

Musiklinjens klassiska preparandkurs är ettårig. Här kan du utveckla dina färdigheter och förbereda dig inför att ansöka till den tvååriga klassiska inriktningen.

Under preparandkursen får du mycket tid till egen övning och musikteori, men deltar inte i kammarmusiken.

Musiklinjens inriktningar

Jazz-, pop- och rockinriktningen

Klassisk inriktning

Klassisk preparandkurs

Antagning

Antagningen till läsåret 2020 – 2021 öppnar i november 2019.

Antagningsprov

Antagningsprov för 2020 anslås i november 2019.

Terminstider

Läsåret 2019 – 2020

  • Höstterminen: 26 augusti – 20 december
  • Vårterminen: 9 januari – 5 juni
  • Lov: v. 44, 8 & 15

oktober
Okt 19 lör
Invigning Musikhuset

Invigning av Musikhuset

14.00 - 17.00Välkommen till invigning av Kävesta folkhögskolas nya musikhus!

Förmiddagsmusik i S:t Nicolai kyrka

10:30Konsert med deltagare från musiklinjens klassiska inriktning.
Okt 23 ons
Körbild från tidigare konsert.

Klassisk konsert

19.00Välkommen till konsert med musiklinjens klassiska inriktning!