Lärare och deltagare pratar vid ett stafli.

Antagningen till Konst- och formgivningslinjen


Här kan du läsa mer om hur antagningen till Konst- och formgivningslinjen på Kävesta går till – antagningsintervju, sista ansökningsdatum, antagningskriterier, m.m.


Ansök senast 22 mars

Sista ansökningsdatum till läsåret 2021 – 2022 är 22 mars. Ansök digitalt genom att skapa ett konto i Schoolsoft:


Grundutbildningen

Antagningsprocessen

Alla som ansöker till Konst- och formgivningslinjens grundutbildning kallas till en intervju, som är grunden för skolans urval.

Under intervjun samtalar vi om din motivation, dina erfarenheter och ditt intresse för konst.

Antagningskriterier

I skolans urval vägs dessa kriterier samman:

 • Intresse för konst och formgivning
 • Intresse för olika konstnärliga material
 • Kreativa ideér
 • Vilja att arbeta i grupp
 • Intresse av den egna och andras konstnärliga processer
 • Vilja och möjlighet att arbeta i grundårets olika materialområden
 • Att den ansökande kan uttala ett mål med studierna
 • Möjligheter för den ansökande att studera på heltid
 • Möjlighet för den ansökande att tillgodogöra sig undervisningen
 • Vilja att delta i skolans gemensamma aktiviteter

Fördjupningsåret

Antagningsprocess

Ansökande till fördjupningsåret ska ha gått grundutbildningen.

Inför ansökan lämnar den sökande in en skriftlig motivation som beskriver vad den vill arbeta med under året, och eventuella mål med studierna.

Därefter har sökande ett förberedande samtal tillsammans med lärarna inför fördjupningsåret.

Den skriftliga motiveringen och det förberedande planeringssamtalet utgör grunden för antagning till fördjupningsåret.

Antagningskriterier

I skolans urval vägs dessa kriterier samman:

 • Godkänd studieinsats föregående läsår
 • Intresse för konst och formgivning
 • Intresse för olika konstnärliga material
 • Eget konstnärligt driv
 • Vilja att lära sig mer om sin egna och andras konstnärliga process
 • Att den ansökande kan uttala ett mål med studierna
 • Möjligheter för den ansökande att studera på heltid
 • Möjlighet för den ansökande att tillgodogöra sig undervisningen
 • Inga obetalda räkningar från till skolan
 • Vilja att delta i skolans gemensamma aktiviteter