Lärare och deltagare pratar vid ett stafli.

Antagningen till Konst- och formgivningslinjen


Här kan du läsa mer om hur antagningen till Konst- och formgivningslinjen på Kävesta går till – antagningsintervju, sista ansökningsdatum, antagningskriterier, m.m.

Uppdaterat 2020-03-18

Vi kommer att genomföra antagningsintervjuerna till höstterminen 2020 digitalt. Alla som ansöker kommer att erbjudas en tid för intervju på Skype eller via telefon. När du har skickat in din ansökan så kontaktar vi dig med mer information om hur det går till.

Antagningsintervjun tar ca 30 minuter och består både av information om utbildningen och frågor som vi vill ställa till dig. Det handlar om din motivation att studera konst, vilka förväntningar du har på utbildningen och om dina intressen för konst och skapande. Du har även chans att ställa frågor till oss.


Ansök senast

Uppdaterat 2020-03-24

Den ordinarie ansökningstiden gick ut 22/3.

Vi tar dock fortfarande emot nya ansökningar i mån av plats, preliminärt till och med 13/4. Antagning sker löpande.

Ansök nu

Ansökan sker i Schoolsoft. Här kan du ansöka på annat sätt.


Grundutbildningen

Antagningsprocessen

Alla som ansöker till Konst- och formgivningslinjens grundutbildning kallas till en intervju, som är grunden för skolans urval.

Under intervjun samtalar vi om din motivation, dina erfarenheter och ditt intresse för konst.

Antagningskriterier

I skolans urval vägs dessa kriterier samman:

 • Intresse för konst och formgivning
 • Intresse för olika konstnärliga material
 • Kreativa ideér
 • Vilja att arbeta i grupp
 • Intresse av den egna och andras konstnärliga processer
 • Vilja och möjlighet att arbeta i grundårets olika materialområden
 • Att den ansökande kan uttala ett mål med studierna
 • Möjligheter för den ansökande att studera på heltid
 • Möjlighet för den ansökande att tillgodogöra sig undervisningen
 • Vilja att delta i skolans gemensamma aktiviteter

Fördjupningsåret

Antagningsprocess

Ansökande till fördjupningsåret ska ha gått grundutbildningen.

Inför ansökan lämnar den sökande in en skriftlig motivation som beskriver vad den vill arbeta med under året, och eventuella mål med studierna.

Därefter har sökande ett förberedande samtal tillsammans med lärarna inför fördjupningsåret.

Den skriftliga motiveringen och det förberedande planeringssamtalet utgör grunden för antagning till fördjupningsåret.

Antagningskriterier

I skolans urval vägs dessa kriterier samman:

 • Godkänd studieinsats föregående läsår
 • Intresse för konst och formgivning
 • Intresse för olika konstnärliga material
 • Eget konstnärligt driv
 • Vilja att lära sig mer om sin egna och andras konstnärliga process
 • Att den ansökande kan uttala ett mål med studierna
 • Möjligheter för den ansökande att studera på heltid
 • Möjlighet för den ansökande att tillgodogöra sig undervisningen
 • Inga obetalda räkningar från till skolan
 • Vilja att delta i skolans gemensamma aktiviteter