Danslinjen på Kävesta folkhögskola – modern & nutida dans, komposition & produktion


Kävestas danslinje är en utbildning där du under ett år kan fördjupa dina tekniska färdigheter inom dans, utveckla ditt eget skapande och förbereda dig för högre dansstudier. Vår dansutbildning är inriktad mot modern och nutida dans, komposition och produktion.

På danslinjen får du möjlighet att arbeta fokuserat i en liten sammansvetsad grupp, med inspirerande och engagerade lärare. Under året får du många tillfällen att framträda i olika dansproduktioner.

Så småningom kommer för den som väntar - 1

”Så småningom kommer för den som väntar” – Danslinjens slutproduktion 2013

Prioritera dansträningen

På Kävestas danslinje prioriterar vi dansträningen. Därför får du lektioner i dina huvudämnen under hela terminen (vi begränsar alltså inte undervisningen i huvudämnena till en viss period under terminen).

Det är viktigt med kontinuerlig träning för att du ska få möjlighet att utvecklas över tid.

Huvudämnen på Kävesta danslinje är:

 • Modern & nutida dans
 • Jazzdans
 • Balett
 • Improvisation

Alla ämnen på Kävesta danslinje

Exempel på schema

Dessa två exempel på scheman visar hur vi arbetar kontinuerligt med dansträningen:

Exempel på schema för höstterminen (PDF)

Exempel på schema för vårterminen (PDF)

Nära till lärarna

Danslinjen utgörs av en liten sammansvetsad klass med tre huvudsakliga danslärare:

 • Anna Gerdin
 • Toby Gunn
 • Frida Lundberg Jansson

Presentation av danslinjens lärare

 ”Det märktes att lärarna kommunicerade med varandra och var ett starkt team, något som ingav förtroende och viljan att utvecklas som elev.” Caroline Karlsson, danslinjen 2008 – 2009

Toby Gunn i förgrunden undervisar en grupp dansare.

Toby Gunn håller lektion

Individuell undervisning & mentorsamtal

Du får mentorsamtal under hela utbildningen, då du kan diskutera dina egna mål och undervisningen med någon av lärarna.

Utöver mentorsamtalen har du även individuell undervisning med dina lärare minst tio gånger per läsår. Då har du möjlighet att diskutera och arbeta med dina egna utmaningar i dansen, till exempel:

 • teknik
 • placering
 • uttryck
 • egna kompositioner
 • solon

”Vi får personlig hjälp utan att fokusera på negativa saker. Vi provar oss fram till vad som fungerar istället.” Cecilia Hellberg, danslinjen 2012 – 2013

Egen danssal på skolområdet

Danslinjen har en helt egen danssal som ligger på skolans område. Alla deltagare på Danslinjen kan använda danssalen både på kvällar och helger.

Danssalen går att mörklägga helt och har en fast ljusrigg med 18 LED-lampor och ett antal fresneller. Som deltagare har du fri tillgång till att använda ljusriggen även kvällar och helger.

”Jag tycker det är skönt och lyxigt att danssalen är så tillgänglig, vilket är väldigt ovanligt.” Sara Larsson, danslinjen 2012 – 2013

Deltagare på danslinjen som dansar under en lektion, två stora fönster i bakgrunden som släpper in ljus.

Danssalen på Kävesta folkhögskola

Produktioner & eget skapande

Under året på danslinjen får du både framföra lärarnas koreografier och skapa eget material.

På vårterminen sätter vi upp två stora dansproduktioner. En föreställning håller vi på skolan, och tar sedan på turné. Vi gör även en slutproduktion som hålls på Nya Teatern i Örebro. Här får du möjlighet att vara med och gemensamt skapa koreografier och koncept.

Höstterminen innehåller flera mindre sceniska redovisningar på skolan, Örebro konsthall, konserthuset och i stadens parker.

”Det var oerhört lärorikt och det är bra att tidigt bli medveten om och få utforska dans som något en gör och skapar själv, istället för bara något som en lär sig.” Anna Granberg, danslinjen 2010 – 2011

Bilder från elev- och slutproduktioner

Video: Teaser inför slutproduktion 2015

En grupp dansare står tätt tillsammans, böjda ben, armarna om varandra, blicken mot publiken.

”About: Blank” – Danslinjens slutproduktion 2015

Bo på internatet

När du studerar på Danslinjen kan du bo på Kävesta folkhögskolas internat.

Kostnader

Kostnader för studier vid Kävesta danslinje

­Ansökning & antagningsprov

Sista ansökningsdag inför höstterminen 2017 är 30 mars 2017.

Antagningsprov hålls 10, 24 och 25 april. Skriv i din ansökan vilken dag du helst vill komma.

Antagningsprovet innehåller både dansprov och intervjuer.

Mer information om antagningsprovet på Kävesta danslinje

Terminstider

Läsåret 2016 – 2017

 • Höstterminen: 22 augusti – 21 december
 • Vårterminen: 9 januari – 2 juni
 • Lov vecka 44, 8 & 15

Läsåret 2017 – 2018

 • Höstterminen: 22 augusti – 20 december
 • Vårterminen: 8 januari – 1 juni
 • Lov vecka 44, 8 och 13

Ansökan sker via Schoolsoft. Här hittar du fler sätt att ansöka.