Två deltagare sitter på en bänk i solen och studerar.

Antagningen till Allmän kurs


Studierna på Allmän kurs omfattar mellan ett och fyra år. Du antas till ett läsår i taget. På Allmän kurs finns ca 90 studieplatser totalt.

Studieplatserna är fördelade på fem olika klasser. Deltagare som går i samma klass har ungefär samma längd på sin studieplan.

Därför är antalet lediga platser olika vid varje ansökningstillfälle, och beror på hur många deltagare som slutar i varje klass just den terminen.

Här kan du läsa mer om hur ansökningen går till, vilka antagningskraven och urvalskriterierna är, samt hur man ansöker till nästa läsår om man redan studerar på Allmän kurs.

Ansökan sker via Schoolsoft. Här hittar du fler sätt att ansöka.


Hur går ansökningen till?

Så här går ansökan till:

 1. Du fyller i en ansökan från Kävestas hemsida eller prospekt
 2. Du bifogar betyg från grundskola, gymnasium, intyg från tidigare studier och/ eller bevis på arbetslivserfarenhet
 3. Du bifogar ett personligt brev där du presenterar dig
 4. Vi bekräftar att vi fått din ansökan och kallar dig till en intervju där vi tittar på din skolbakgrund och lägger upp en preliminär studieplan
 5. Du får ett antagningsbesked med mail eller SMS
 6. Du bekräftar att du vill ha din studieplats
 7. Du får ett skriftligt antagningsbesked med tid för kursstart m.m.

Intervju & preliminär studieplan

En viktig del i ansökningsprocessen är att vi på skolan får träffa dig för en intervju. Då lägger vi upp en preliminär studieplan för dig. Studieplanen visar om du behöver studera i ett, två, tre eller fyra år för att uppnå grundläggande behörigheter. Studieplanen visar också vilken klass du i så fall skulle börja studera i. Om det inte finns plats i den klassen denna termin så kan vi erbjuda en plats nästa termin.

Klass Ungefärlig studietid
1 3 – 4 år
2a & 2b 2 år
3a & 3b 1 år

Ett exempel

Du har varit på intervju och fått veta att du behöver studera tre år på Kävesta för att bli färdig med grundläggande behörigheter. Då skulle du behöva börja i Klass 1. I Klass 1 finns det två lediga platser nästa termin. Därför kan du bli antagen.

Kom ihåg betyg & intyg

För att din ansökan ska vara fullständig måste du bifoga kopior på betyg eller andra intyg om var du studerat tidigare. Skicka även in kopior på arbetsgivarintyg om du arbetat.

Sökande som inte skickar in en fullständig ansökan blir inte kallade till intervju.

Varför behöver ni mina betyg och intyg?

Vi behöver se kopior på betyg och intyg för att kunna förbereda intervjun och avgöra hur lång din studietid blir.

Vi bedömer dig inte utifrån dina betyg, men behöver se vilka ämnen du har med dig för att kunna göra en plan för dina studier på Kävesta.

Jag har inga betyg, hur gör jag då?

Om du inte har ett slutbetyg från gymnasiet kan du fortfarande kontakta din förra skola och be om ett samlat betygsdokument. Det kan innehålla luckor eller ämnen du inte klarat av, men det viktiga för oss är att få en sammanställning av vilka kurser och ämnen du studerat.


Antagningskrav

För att kunna bli antagen till studier på Allmän kurs ska du:

 • skicka in ansökan i tid
 • genomföra en studieplaneringsintervju på skolan, via telefon eller liknande
 • sakna fullständigt gymnasium eller grundskolans sista år
 • ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna följa våra kurser (enligt skolans bedömning)

Urvalskriterier

När skolan väljer vilka sökande som får en studieplats bedömer vi om du:

 • kan följa undervisningen på den nivå där det finns lediga studieplatser
 • uttrycker tydlig motivation att studera på folkhögskola med vårt studerandesätt, det vill säga att studera på heltid och läsa alla ämnen (även om du har behörighet i vissa ämnen)

Om det inte finns lediga studieplatser på den nivå där skolan bedömer att du skulle behöva börja, så kan du bli erbjuden en plats vid nästa kursstart.


Ansökan till nästa läsår

Efter varje läsår ansöker du om att få fortsätta nästa termin. Vi påminner om detta under vårterminen.

För att erbjudas plats till nästa läsår ska din studieinsats vara godkänd. Dessutom får du inte ha några obetalda räkningar till skolan.