Två deltagare sitter på en bänk i solen och studerar.

Antagningen till Allmän kurs


Studierna på Allmän kurs omfattar mellan ett och fyra år. Du antas till ett läsår i taget. På Allmän kurs finns ca 90 studieplatser totalt.

Studieplatserna är fördelade på fem olika klasser. Deltagare som går i samma klass har ungefär samma längd på sin studieplan.

Därför är antalet lediga platser olika vid varje ansökningstillfälle, och beror på hur många deltagare som slutar i varje klass just den terminen.

Här kan du läsa mer om:


Hur går ansökningen till?

Så här går ansökan till:

 1. Du fyller i en ansökan från Kävestas hemsida eller prospekt.
 2. Du bifogar kopia på betyg (eller samlat betygsdokument) från grundskola eller gymnasium, samt eventuella andra intyg från tidigare studier och/eller bevis på arbetslivserfarenhet.
 3. Du bifogar ett personligt brev där du presenterar dig.
 4. Vi bekräftar att vi fått din ansökan och kallar dig till en intervju där vi tittar på din skolbakgrund och lägger upp en preliminär studieplan.
 5. Du får ett antagningsbesked med mail eller SMS.
 6. Du bekräftar att du vill ha din studieplats.
 7. Du får ett skriftligt antagningsbesked med tid för kursstart m.m.

Intervju & preliminär studieplan

En viktig del i ansökningsprocessen är att vi på skolan får träffa dig för en intervju. Då lägger vi upp en preliminär studieplan för dig. Studieplanen visar om du behöver studera i ett, två, tre eller fyra år för att uppnå grundläggande behörigheter. Studieplanen visar också vilken klass du i så fall skulle börja studera i.

Klass Ungefärlig studietid
1 3 – 4 år
2a & 2b 2 år
3a & 3b 1 år

Ett exempel

Du har varit på intervju och fått veta att du behöver studera tre år på Kävesta för att bli färdig med grundläggande behörigheter. Då skulle du behöva börja i Klass 1. I Klass 1 finns det två lediga platser nästa termin. Därför kan du bli antagen.

Kom ihåg betyg & intyg

För att din ansökan ska vara fullständig måste du bifoga kopior på betyg eller andra intyg om var du studerat tidigare. Skicka även in kopior på arbetsgivarintyg om du arbetat.

Sökande som inte skickar in en fullständig ansökan blir inte kallade till intervju.

Varför behöver ni mina betyg och intyg?

Vi behöver se kopior på betyg och intyg för att kunna förbereda intervjun och avgöra hur lång din studietid blir.

Vi bedömer dig inte utifrån dina betyg, men behöver se vilka ämnen du har med dig för att kunna göra en plan för dina studier på Kävesta.

Jag har inga betyg, hur gör jag då?

Om du inte har ett slutbetyg från gymnasiet kan du fortfarande kontakta din förra skola och be om ett samlat betygsdokument. Det kan innehålla luckor eller ämnen du inte klarat av, men det viktiga för oss är att få en sammanställning av vilka kurser och ämnen du studerat.


Antagningskrav

För att kunna bli antagen till studier på Allmän kurs ska du:

 • skicka in ansökan i tid
 • genomföra en studieplaneringsintervju på skolan, via telefon eller liknande
 • sakna fullständigt gymnasium, eller som mest sakna ett av ämnena svenska, engelska eller matematik från grundskolan
 • ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna följa våra kurser (enligt skolans bedömning)

Urvalskriterier

När skolan väljer vilka sökande som får en studieplats bedömer vi om du:

 • kan följa undervisningen på den nivå där det finns lediga studieplatser
 • kan tillgodogöra dig utbildningen, det vill säga studera på heltid och läsa alla ämnen (även om du har behörighet i vissa ämnen)
 • uttrycker tydlig motivation att studera enligt folkhögskolans pedagogik
 • kan visa intyg eller ge referenser för tidigare skolgång/arbetslivserfarenhet

Ansökningstider

Den ordinarie ansökningstiden gick ut 30 april. Vi har dock ett fåtal lediga platser för den som behöver ta igen ett eller två år på gymnasiet. Vi kommer att anta sökande löpande, så ansök gärna så snart som möjligt.


Godkänd studieinsats för att fortsätta studera

Inför varje termin och varje läsår bedömer skolan om deltagaren har en godkänd studieinsats eller inte. Om deltagaren inte har en godkänd studieinsats så kan det få som konsekvens att den inte får fortsätta studierna.

Dessutom får deltagaren inte ha några obetalda räkningar till skolan.

Här kan du läsa mer om skolans bedömning av deltagarens studieinsats.