Två deltagare genomför en laboration vid dammen.

Allmän kurs på Kävesta folkhögskola

Läs in gymnasiet i en vacker och lugn miljö

Allmän kurs är till för dig som vill läsa in gymnasiet eller ett enstaka ämne från grundskolan. Du kan bli behörig för att studera på yrkeshögskola, högskola och universitet – som på Komvux.

Utbildningen är på heltid och tar ett till fyra år, beroende på hur mycket du studerat innan. På Kävesta folkhögskola kan du få bra stöd att klara dina studier.

Här kan du läsa om:


Hur är undervisningen på Allmän kurs?

Allmän kurs liknar på vissa sätt gymnasiet eftersom du:

 • Går i en klass som har många lektioner gemensamt.
 • Har schemalagda studier hela dagen.
 • Har lärarledda lektioner.

Men undervisningen är också olik gymnasiet, eftersom:

 • Folkhögskolestudier är till för vuxna.
 • Det är viktigt att ha god närvaro och delta aktivt på lektionerna.
 • Vi tycker att diskussioner och samtal är bättre än prov.

Alternativ till prov

Vi tycker inte att prov är det bästa sättet att bedöma din studieinsats. På Allmän kurs arbetar vi hellre med:

 • diskussioner
 • redovisningar
 • praktiska övningar
 • grupparbeten

Personlig utveckling

Varje deltagare ska få möjlighet att utvecklas och lära sig mer än fakta i olika ämnen. Bishaaro (en av våra tidigare deltagare) berättar:

- På Kävesta lärde jag mig att ta för mig. Tidigare var jag inte bekväm med att prata inför folk. Varken att diskutera i grupp eller hålla redovisningar. Men det gör man hela tiden på Kävesta. Det blev en stor personlig utveckling för mig.

Bishaaro håller en presentation på Kävestadagen.

Bishaaro Ahmed håller en presentation på Kävestadagen.

Stöd och hjälp med studierna

Allmän kurs passar bra oavsett om du är van eller ovan att studera. Du kan få bra stöd och hjälp att klara dina studier, om du talar om vad du behöver. För att studierna ska fungera bra:

 • Gör vi en egen studieplan för varje deltagare.
 • Har vi många lärare (en hög lärartäthet).
 • Finns det ett stödteam på skolan.

Här kan du läsa mer: Stödteamet och stödmöjligheter.

Utgå ifrån dina egna mål

Många som förut inte gillat skolan trivs på allmän kurs. Elin (en av våra tidigare deltagare) berättar:

Här har jag fått utgå ifrån mina egna mål och kunnat studera i min takt. Om något strular går det alltid att hitta ett sätt att anpassa uppgifterna tills man är på fötter igen, bara man pratar med sina lärare.

Porträttbild av Elin, som sitter framför en sten vid dammen på Kävesta folkhögskola. Elin har skinnjacka och långt hår.

Elin berättar om Allmän kurs


Behörigheter och Studieomdöme

När du är färdig med allmän kurs kan du få:

 1. Intyg om grundläggande och särskilda behörigheter.
 2. Sammanfattande studieomdöme.

Med intyg om behörigheter kan du ansöka till utbildningar på högskolenivå.

Högskolor och universitet använder ditt studieomdöme för att välja bland sökande.

Du kan läsa mer om behörigheter och studieomdöme.

En deltagare med svart hår, rakat på sidorna, kikar i ett mikroskop.

Laboration på naturvetenskapen.


Ämnen på Allmän kurs

7 gymnasiegemensamma ämnen

Alla på Allmän kurs läser de sju gymnasiegemensamma ämnena:

Svenska Naturkunskap
Engelska Religionskunskap
Matematik Historia
Samhällskunskap

Du läser alla ämnen samtidigt, som på gymnasiet. Om du redan har betyg i ett ämne så får du möjlighet att repetera och fördjupa dig mer.

Inriktning, Valämne och Aktuellt

Förutom de vanliga lektionerna så väljer du varje termin en inriktning och ett valämne. Hela skolan träffas också varannan vecka för en gemensam föreläsning: aktuellt.

Du kan läsa mer om alla ämnen på allmän kurs.


Hur lång är utbildningen?

För att få behörigheter och ett sammanfattande studieomdöme studerar du mellan 1 och 4 år på allmän kurs.

Vid antagningsintervjun gör vi en preliminär studieplan. Din studietid beror på:

 • Hur mycket du har med dig från grundskolan och gymnasiet.
 • Om du har tidigare arbetslivserfarenheter.
 • Din studiemotivation och din studieinsats.

Antagningen

Du ansöker digitalt genom Schoolsoft. För att vi ska bedöma din ansökan behöver du bland annat:

 • Skicka in en komplett ansökan, det vill säga:
  • Fylla i alla fält i ansökningsformuläret.
  • Bifoga eller skicka in betyg, intyg eller utdrag på tidigare studier och eventuell arbetslivserfarenhet.
 • Sakna fullständigt gymnasium, eller som mest sakna godkänt i ett av ämnena svenska/SvA, engelska eller matematik från grundskolan.

Här kan du läsa mer: Antagningskrav och urvalskriterier på Allmän kurs.

Antagningen stängd

Sista ansökningsdatum till höstterminen 2021 var 30 april. Antagningen är nu stängd. Antagningen till vårterminen 2022 öppnar i oktober.


Vanliga frågor


Kontakta oss

Eva Egard, linjeledare

E-post: eva.egard@kavesta.fhsk.se
Mobil: 076-118 54 00

Vill du chatta med oss?