Två deltagare genomför en laboration vid dammen.

Allmän kurs

Allmän kurs på Kävesta folkhögskola är till för dig som vill läsa in gymnasiet eller avsluta dina grundskolestudier. Här kan du bli behörig för att studera på yrkeshögskola, högskola och universitet.

Alla folkhögskolor i hela landet erbjuder Allmän kurs. Allmän kurs och Komvux är de två möjligheter som finns för den som behöver läsa in gymnasiet i efterhand.

Här kan du läsa mer om:


Hur är det att studera Allmän kurs på folkhögskola?

Undervisningen på de flesta folkhögskolor utgår ifrån samma principer som vi:

 • Folkhögskolestudier är studier för vuxna
 • Närvaro och aktivt deltagande på lektionerna är nödvändigt
 • Diskussioner och samtal är viktigare än prov

Undervisningen på allmän kurs liknar delvis gymnasiet eftersom du:

 • Går i en klass som har många lektioner gemensamt
 • Har schemalagda studier hela dagen
 • Har lärarledda lektioner

Alternativ till prov

På allmän kurs bedömer vi inte dina kunskaper och färdigheter med vanliga prov. Vi arbetar hellre med:

 • Diskussioner
 • Redovisningar
 • Praktiska övningar
 • Grupparbeten

Poängen med folkhögskolans sätt att arbeta är att varje deltagare ska kunna utvecklas och lära sig fler förmågor än bara ämneskunskaper.

- På Kävesta lärde jag mig att ta för mig. Tidigare var jag inte bekväm med att prata inför folk, varken att diskutera i grupper eller att hålla redovisningar. Men det gör man hela tiden på Kävesta och det innebar en stor personlig utveckling för mig | Bishaaro Ahmed, Allmän kurs 2012 – 2014

Bishaaro håller en presentation på Kävestadagen.

Bishaaro Ahmed håller en presentation på Kävestadagen.

Stöd & hjälp med studierna

På Kävesta kan du få bra stöd och hjälp att klara dina studier. Varje deltagare får en individuell studieplan. Därför passar utbildningen oavsett om du är ovan att studera eller om du har stark studiemotivation och tydliga mål.

Kävesta folkhögskola har en hög lärartäthet. Det innebär att du har nära till dina lärare och att undervisningen ofta sker i mindre grupper. Varje lärare tar stort ansvar för att anpassa studierna för varje deltagare.

Här finns ett stödteam som hjälper lärare och deltagare att få undervisningen att fungera så bra som möjligt. Läs gärna mer om stödteamet och stödmöjligheter på Kävesta.

Många som inte trivts eller fått det stöd de behövt i sina tidigare skolor tycker att folkhögskolan är en bra studieform.

Här har jag fått utgå ifrån mina egna mål och kunnat studera i min takt. Pedagogiken utgår mycket ifrån kommunikation. Om något strular går det alltid att hitta ett sätt att anpassa uppgifterna tills man är på fötter igen, bara man pratar med sina lärare. – Elin Persson, Allmän kurs 2013 – 2016

Porträttbild av Elin, som sitter framför en sten vid dammen på Kävesta folkhögskola. Elin har skinnjacka och långt hår.

Elin berättar om Allmän kurs

Gemenskap & möten

Den sociala miljön är viktig på folkhögskola. Vi arbetar mycket med diskussioner och att praktiska uppgifter i mindre grupper. Då får vi mötas, samtala och utbyta erfarenheter för att lära känna både varandra och oss själva.

- För mig var det viktigt att ingå i en gemenskap. Jag ville träffa människor som var i samma situation som mig, som jag kunde utbyta erfarenheter med. | Pelle Wångman, Allmän kurs 2012 – 2013


Behörigheter och Studieomdöme

När du är färdig med allmän kurs kan du få med dig:

 1. Intyg om grundläggande och särskilda behörigheter
 2. Sammanfattande studieomdöme

Intyg om behörigheter ger dig möjlighet att ansöka till utbildningar på högskolenivå.

Studieomdömet används av högskola och universitet för att göra ett urval bland sökande med behörigheter från folkhögskola.

Läs gärna mer om behörigheter och studieomdöme.

En deltagare med svart hår, rakat på sidorna, kikar i ett mikroskop.

Laboration på naturvetenskapen.


Vilka ämnen läser jag på allmän kurs?

På Kävesta folkhögskola läser du alla gymnasiegemensamma ämnen. Du läser alla ämnen samtidigt, som på gymnasiet. Hos oss läser du alltså även ämnen som du redan har betyg i. Du får då möjlighet att repetera och fördjupa dig ännu mer. Alla som går på allmän kurs läser:

 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Historia

Läs gärna mer om ämnen, behörigheter och inriktningar.

Inriktning, Valämne och Aktuellt ger dig mer än de vanliga skolämnena

För att variera undervisningen ingår även Inriktning, Valämne och Aktuellt på schemat.

Inriktning har du fyra lektionstimmer per vecka. Du väljer inriktning när terminen startar, och inriktningarna varierar från läsår till läsår. Tidigare har vi haft bl.a. Bild, Musik, Geografi och kulturer samt Svenska som andraspråk.

Valämne läser du varannan vecka, i blandade grupper med deltagare från skolans alla linjer. Valämnena varierar från termin till termin. Vi har tidigare erbjudit bl.a. Bokbinderi, Korsord, Filmanalys eller Fysisk träning.

Aktuellt innebär att alla deltagare på Kävesta träffas varannan torsdag för att lyssna på en föreläsning i aulan.


Hur länge studerar jag på Allmän kurs?

För att få behörigheter och ett sammanfattande studieomdöme studerar du mellan 1 och 3 år på allmän kurs. När du kommer på antagningsintervju gör vi samtidigt en preliminär studieplan. Din studietid beror på:

 • Hur mycket du har med dig från grundskolan och gymnasiet
 • Om du har tidigare arbetslivserfarenheter
 • Din studiemotivation och din studieinsats

Vad kostar det?

Alla deltagare betalar en månadsavgift för mat, läromedel och studieresor. Själva undervisningen kostar inte någonting.

Läsåret 2020 – 2021

Kostnaden för deltagare på allmän kurs läsåret 2020 – 2021 är 1200 kr per månad.

Läs gärna mer om kostnader på allmän kurs.


Antagningen

Alla som lämnar en fullständig ansökan får komma på intervju. En fullständig ansökan innehåller:

 1. Ansökan
 2. Kopior på betyg (eller samlat betygsdokument) från tidigare utbildningar
 3. Kopior på arbetsgivarintyg (om du har arbetat)
 4. Personligt brev

Läs gärna mer om antagningen till Allmän kurs.

Ansökningsdatum

Antagningen till vårterminen 2021 öppnar 2020-10-01. Sista ansökningsdatum är 2020-11-15.


Terminstider

Läsåret 2020 – 2021

 • Höstterminen: 24 augusti – 18 december
 • Vårterminen: 11 januari – 4 juni
 • Lov vecka 44, 8 & 13

Kontaktuppgifter Allmän kurs

Har du frågor om Allmän kurs? Kontakta linjeledare Eva Egard: eva.egard@kavesta.fhsk.se