Drogpolicy & handlingsplan

Kävesta folkhögskola ska vara en trygg mötesplats för människor med olika åldrar och bakgrund. Deltagare och personal har gemensamt ansvar för att alla har en god studie- och arbetsmiljö.

En god studie- och arbetsmiljö skall vara fri från droger och alkohol, vilket innebär att:

  • droger eller alkohol inte får användas på skolan eller vid skolrelaterade aktiviteter
  • droger och alkohol inte får förvaras på skolan eller i boende ordnat av skolan
  • deltagare inte får vara drog- eller alkoholpåverkade på skolan eller vid skolrelaterade aktiviteter

Brott mot drog- och alkoholpolicy leder till disciplinära åtgärder.

I samband med kursstart får varje deltagare en utskrift av denna policy.

Handlingsplan vid brott mot drog- och alkoholpolicy

Vid misstanke om drog- eller alkoholpåverkan skall rektor informeras. Rektor samtalar med personen som misstänks bryta mot drog- och alkoholpolicyn.

Rektor informerar om att deltagaren kan avskiljas från skolan utifrån brott mot Kävesta folkhögskolans drog- och alkoholpolicy.

Kävesta har ett samarbete med Beroendecentrum för att kunna erbjuda deltagare hjälp med drogtester och stöd att bli av med sin drog- och alkoholanvändning. Efter kontakt med Beroendecentrum kan en åtgärdsplan om fortsatta studier upprättas. Rektor gör bedömningen i samråd med linjeledare och mentor utifrån att Kävesta ska vara en trygg mötesplats med god studie- och arbetsmiljö för både deltagare och personal.